सरसफाईको काम

कामको प्रकार: सरसफाईको काम
- स्थान : टोक्योतो एविसु
- स्टेशन: एविसु स्टेशन (恵比寿駅) बाट 5मिनेट पैदल
- भाषा आवस्यकता : N4भाषा बोल्न सक्नुपर्ने
- कामको समय: 8:00~11:00 मगलबार देखी आइतबार सम्म
       8:00~12:00  मगलबार बिहिबार र सनिबार सम्म
- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट ,र रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको )
- प्रति घण्टा: 1000円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
सम्पर्क :मोबाइल :080-3520-9967(Raj Gautam)
यदि फोन नउठेमा Vibe,imo,line,facebook,whatsapp मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered