युनि क्लो ( Uniqlo ) को फ्याक्ट्रीमा online बाट आएको अर्डरहरु अनुसार लुगाहरुमा ट्याग लगाउने, प्याकिङ्ग गर्ने ।

कामको प्रकार : युनि क्लो ( Uniqlo ) को फ्याक्ट्रीमा online बाट आएको अर्डरहरु अनुसार लुगाहरुमा ट्याग लगाउने, प्याकिङ्ग गर्ने ।
स्थान: साइतामा-केन
स्टेशन: kasukabe Station यानासेगावा स्टेशन(春日部駅)
Fujino-Ushijima Station फुजिनो उशीजिमा स्टेशन (藤の牛島駅)
Minami-sakurai station मिनामी -साकुराइ स्टेशन (南桜井駅)
बाट नजिक पर्ने
कामको समय :22:00~7:00
प्रति घण्टा:1375円
यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने ।
आवस्यकता: 3 जना
बिशेषता :- भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
सम्पर्क समय: 080-3520-9967
Has invited:

marian

Favor from: gautamca

hello how i can apply a job as a packing clothes

Sali

Favor from:

How to apply?

To reply to a question, please Login or registered