युनि क्लो ( Uniqlo ) को फ्याक्ट्रीमा online बाट आएको अर्डरहरु अनुसार लुगाहरुमा ट्याग लगाउने, प्याकिङ्ग गर्ने 、सामानहरु छुटाउने、प्याकिङ्ग गर्ने काम ।

कामको प्रकार : युनि क्लो ( Uniqlo ) को फ्याक्ट्रीमा online बाट आएको अर्डरहरु अनुसार लुगाहरुमा ट्याग लगाउने, प्याकिङ्ग गर्ने 、सामानहरु छुटाउने、प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
स्थान: साइतामा-केन
स्टेशन:Kasukabe Station(春日部駅)
Fujino-Ushijima Station(藤の牛島)बाट नजिक पर्ने
कामको समय :8:00~17:00(8am~5pm)
सनिबार आइतबार मात्र पनि काम गर्न सकिने
प्रति घण्टा:1100円
- यातायात ख़र्च: फुल टेकी उपलब्द छ
- भिषा :गाकुसेइ,डिपेनडेण्ट पर्मानेण्ट र
रिफुजी भिषा(वर्क प्रमिट भयको )
(नोट :पुरुसहरुको लागि मात्र)
हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने ।
बिशेषता :- भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने
⏰अन्तर्वार्ता समय = शनि र आईतबार बाहेक अरु
बार(10:00~17:00)सम्म
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered