सुन्तला प्याकिङ्गको काम

कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिङ्गको काम ।

महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।

स्थान: साइतामा-केन ।
स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।

कामको गर्ने समय:
a)  09:00 ~ 18:00
b)  21:00~06:00

प्रति घण्टा : 930 円~1163円

- भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त ।
- काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )।

विशेषता:
- भाषा नभए पनि गर्न सकिने काम ।
- गाकुसेइ र डिपेनडेन्टले पनि  ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ ।
 
सम्पर्क: 080-9709-9841  (नेपाली भाषामा कुरा गर्न सकिने छ)
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered