सामानहरु छुटाउने प्याकिङ्ग गर्ने काम

कामको प्रकार : सामानहरु छुटाउने प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
- स्थान :ओसाका( 大阪市) 
- स्टेशन :पोर्ट टाउन पूर्वी स्टेशन("Port Town East" Station)
- भाषा आवस्यकता :N3 को भाषा बोल्न सक्ने ।
- कामको समय : 09:00 ~ 18:00 ,10:00~19:00,12:00~21:00,14:00~23:00,16:00~21:00,17:00~22:00、18:00~22:00
- भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट,रिफुजी वोर्क प्रमिट भएको भिषा
- प्रति घण्टा : 1000 円~1100円
-काम हुने दिनहरु सोमबार ~शुक्रवार सम्म
(नोट : सेलरी बैंक मार्फत दिइने छ ।)
- यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ ।
 सम्पर्क : = 080-3520-9967
= (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
= यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होल
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered