House keeping =हाउसकीपिंग

-कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला
House keeping =हाउसकीपिंग
=बेड मेकीगंमा कामको अवसर ।।
=घन्टाको 1400円
=काम गर्ने समय: बिहान 10:00 बाट 14:00 बजे सम्म
=काम गर्ने स्थान: Tokyo (東京都)
=स्टेशन:Roppongi Sta.(六本木駅)
=यातायात खर्च: उपलब्ध छ
(आऊने जाने भाडा पनि कम्पनी ले नै दिनेछ ।।)
=भाषा आवस्यकता: दैनिकीमा प्रयोग हुने भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने
=सम्पर्क: 080-3520-9967
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered