Clening job सरसफाईको काम

Clening job सरसफाईको काम
=पर्त्ति घन्टा 1300~1400円
=काम गर्ने समय: बिहान 07:00 बाट 10:00 बजे सम्म
=काम गर्ने स्थान: Tokyo (東京都)
=स्टेशन:Roppongi Sta.(六本木駅)Azabujuban Station,
=काम गर्ने समय:07:00~10:00(07am~10am)
=यातायात खर्च: उपलब्ध छ
(नोट : सेलरी बैंक मार्फत दिइने छ ।)
(आऊने जाने भाडा पनि कम्पनी ले नै दिनेछ ।।)
=भाषा आवस्यकता: दैनिकीमा प्रयोग हुने भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered