OSAKA,KYOTO मा पार्ट टाइम कामको अवसर Clening job सरसफाईको काम =पर्त्ति घन्टा:1050円 =काम गर्ने स्थान: Kyouto (京都) =स्टेशन:Kyoto Station / Kintetsu Kyoto Station / Subway Kyoto Station =काम गर्ने समय:7am~10am,4pm~8pm =सनिबार र आइतबार काम गर्न सक्नुपर्ने


OSAKA,KYOTO मा पार्ट टाइम कामको अवसर
Clening job सरसफाईको काम
=पर्त्ति घन्टा:1050円
=काम गर्ने स्थान: Kyouto (京都)
=स्टेशन:Kyoto Station / Kintetsu Kyoto Station / Subway Kyoto Station
=काम गर्ने समय:7am~10am,4pm~8pm
=सनिबार र आइतबार काम गर्न सक्नुपर्ने。
=यातायात खर्च: उपलब्ध छ (नोट : सेलरी बैंक मार्फत दिइने छ ।)
(आऊने जाने भाडा पनि कम्पनी ले नै दिनेछ ।।)
=भाषा आवस्यकता: दैनिकीमा प्रयोग हुने भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने
सम्पर्क:
= 080-3520-9967
= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शनिबार सम्म !!!
= फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला
(मेसेज गर्दा कामको कोड(JO2) उल्लेख गर्नुहोला ।)
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered