कामको प्रकार: किचेनमा आराइबा( dish washing) को काम । स्टेशन : Kokusaikaikan Station、Kitaoji Station बाट बसमा जानुपर्ने नाम: Kyoto Sangyo University भित्रको रेस्तुरेंमा भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त भाषा: N3~सामान्य बोलीचालीको भाषा जान्न

कामको प्रकार: किचेनमा आराइबा( dish washing) को काम ।
स्टेशन : Kokusaikaikan Station、Kitaoji Station बाट बसमा जानुपर्ने
नाम: Kyoto Sangyo University भित्रको रेस्तुरेंमा
भिसा: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त
भाषा: N3~सामान्य बोलीचालीको भाषा जान्नुपर्ने
काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र काम हप्प्तामा 3-5 दिन गर्न सकिने)

समय: ①9:00〜14:00(30分休憩)
②10:00〜15:00(30分休憩)
③10:00〜15:30(30分休憩)
④11:00〜16:00(30分休憩)
⑤11:00〜14:00(休憩なし)
प्रति घण्टा:1050円
यातायात खर्च: प्रति दिन 500円 सम्म उपलब्ध छ ।

सम्पर्क:
= 080-3520-9967
= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शनिबार सम्म !!!
= फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला
(मेसेज गर्दा कामको कोड(JO2) उल्लेख गर्नुहोला ।)
Has invited:

To reply to a question, please Login or registered