Notification settings The new notifications

  कामको प्रकार : फलफुल कटिङ गर्ने

  Reply

  Job in Saitama-kensantosh2541 Post • 2 person concerned • 0 replies • 221 views • 4 day ago • 来自相关话题

  YAOKO SUPERMARKET JOB

  Reply

  Job in Saitama-kensantosh2541 Post • 2 person concerned • 0 replies • 192 views • 4 day ago • 来自相关话题

  कामको प्रकार: vegetable company

  Reply

  Job in Chiba-kenAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 24 views • 4 day ago • 来自相关话题

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने ।

  Job in Sendaisarojmaharjan Published the article • 0 comments • 70 views • 4 day ago • 来自相关话题

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language) 查看全部

  c556731f1e7074df048d20a1699eafe1.png

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language)

  मीट कम्पनी

  Reply

  Job in Saitama-kensantosh2541 Post • 1 person concerned • 0 replies • 46 views • 4 day ago • 来自相关话题

  ibaraki ken job

  Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 130 views • 4 day ago • 来自相关话题

  Urgent Hiring तुरन्त आवश्यकता
  कामको प्रकार: रुमाल , कपड़ा मिलाउने , पट्याउने काम (laundry job)

  ह्यांड क्याश उपलब्ध छ
   
  स्थान: इबाराकी-केन  (ibaraki-ken)
  स्टेशन: 
  a) Kandatsu Station
  b) Tsuchiura Station
  c) Arakawaoki Station

   Kandatsu Station को महानूभाव लाइ उपयुक्त
  ज्योबान लाइन को कान्दाचु एकि बाट साइकलमा ८ मिनेट मात्र ......

  साइकल पार्किंग चार्ज उपलब्ध छ

  भाषा को खासै आवश्यकता नपर्ने
  नारी पुरुष बराबरी

  तलब प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाड़ा पनि उपलब्ध छ

  कार्य समय: 
  a) सोमबार देखी शूक्रबार 15:00 बजे देखि 19:00 बजे सम्म
  b) शनिबार 13:00 बजे देखि 17:00 बजे सम्म

  Contact number:
  047-712-0327 - Japanese
  090-4070-2044- नेपाली 查看全部
  a.JPG

  Urgent Hiring तुरन्त आवश्यकता
  कामको प्रकार: रुमाल , कपड़ा मिलाउने , पट्याउने काम (laundry job)

  ह्यांड क्याश उपलब्ध छ
   
  स्थान: इबाराकी-केन  (ibaraki-ken)
  स्टेशन: 
  a) Kandatsu Station
  b) Tsuchiura Station
  c) Arakawaoki Station

   Kandatsu Station को महानूभाव लाइ उपयुक्त
  ज्योबान लाइन को कान्दाचु एकि बाट साइकलमा ८ मिनेट मात्र ......

  साइकल पार्किंग चार्ज उपलब्ध छ

  भाषा को खासै आवश्यकता नपर्ने
  नारी पुरुष बराबरी

  तलब प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाड़ा पनि उपलब्ध छ

  कार्य समय: 
  a) सोमबार देखी शूक्रबार 15:00 बजे देखि 19:00 बजे सम्म
  b) शनिबार 13:00 बजे देखि 17:00 बजे सम्म

  Contact number:
  047-712-0327 - Japanese
  090-4070-2044- नेपाली

  HANNO SAITAMA KEN

  Reply

  Job in Saitama-kensantosh2541 Post • 1 person concerned • 0 replies • 14 views • 3 day ago • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान job (सरसफाईको काम । )

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 0 person concerned • 0 replies • 22 views • 3 day ago • 来自相关话题

  Finding job

  Reply

  फेसबुक संगै जापानिज भाषा पनि sanam Post • 1 person concerned • 0 replies • 8 views • 1 day ago • 来自相关话题