Notification settings The new notifications

  नेपाली ग्रूप जापान JOB

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 55 views • 2019-03-01 10:46 • 来自相关话题

  ड्राइभरको सहायक(Driver's assistant)

  Reply

  gautamca Post • 0 person concerned • 0 replies • 40 views • 2019-03-01 10:04 • 来自相关话题

  ड्राइभरको सहायक(Driver's assistant)

  Reply

  gautamca Replied • 1 person concerned • 1 replies • 40 views • 2019-03-01 10:03 • 来自相关话题

  Restaurant Job , Shibuya

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 97 views • 2019-02-28 10:11 • 来自相关话题

  Hurry up ,we are hiring now.
  Vacancy announcement
  Restaurant JobPeople who has dependent visa, Refugee visa (with permit ),and long term visa , can contact
  Place -sibuya station (15 minutes on foot)Omote sando station(1 minute on foot ) 
  Time -10:00 to 15:00(monday to Friday ) Evening time-17:00to23:30Salary-1000yen ~1300yen 
  Contact-09024605800(Ramesh) 
    查看全部
  52755208_355622175290091_1456590965337751552_n.jpg

  Hurry up ,we are hiring now.
  Vacancy announcement
  • Restaurant Job
  • People who has dependent visa, Refugee visa (with permit ),and long term visa , can contact

  1. Place -sibuya station (15 minutes on foot)
  2. Omote sando station(1 minute on foot ) 

  • Time -10:00 to 15:00(monday to Friday ) 
  • Evening time-17:00to23:30
  • Salary-1000yen ~1300yen 

  Contact-09024605800(Ramesh) 
   

  Akabane Job, Welding Job

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 186 views • 2019-02-28 09:32 • 来自相关话题

  तुरन्त कामदार को अवश्यकता
  प्रति घण्टा तलब : 1250円 र 1400円

  काम : वेल्डिंग हेल्पर, पाइप निर्माण गर्ने फ्याकंट्री को काम
  भिसा : refugee with permit, long term, spouse , permanent residency 
  स्टेशन: किता आकाबाने बाट पैदल १५ मिनेट 

  काम गर्ने समय : बिहान 8:30 बाट 17:20 सम्म 
  ओभर टाइम को पनि व्यवस्था छ 
  बिदा : शनिवार,आइतबार 
  ट्रेन भाड़ा : १५००० प्रति महीना 

  राइजिंग जब सम्पर्क : ०४७-७१२-०३२७ 
  जापानिज भाषा : ०९०-४०७०-२०४४ नेपाली भाषा 查看全部
  www.energyjobline_.jpg

  तुरन्त कामदार को अवश्यकता
  प्रति घण्टा तलब : 1250円 र 1400円

  काम : वेल्डिंग हेल्पर, पाइप निर्माण गर्ने फ्याकंट्री को काम
  भिसा : refugee with permit, long term, spouse , permanent residency 
  स्टेशन: किता आकाबाने बाट पैदल १५ मिनेट 

  काम गर्ने समय : बिहान 8:30 बाट 17:20 सम्म 
  ओभर टाइम को पनि व्यवस्था छ 
  बिदा : शनिवार,आइतबार 
  ट्रेन भाड़ा : १५००० प्रति महीना 

  राइजिंग जब सम्पर्क : ०४७-७१२-०३२७ 
  जापानिज भाषा : ०९०-४०७०-२०४४ नेपाली भाषा

  ड्राइभरको सहायक(Driver's assistant)

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 40 views • 2019-02-27 17:15 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान job (सरसफाईको काम । )

  Reply

  gautamca Post • 0 person concerned • 0 replies • 85 views • 2019-02-19 14:57 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 74 views • 2019-02-12 17:26 • 来自相关话题

  Yakiniku Restaurant, Shinjuku (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 3 comments • 172 views • 2019-02-07 10:11 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: हलको काम ,याकिनिकु रेस्टुरेन्ट
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, 
  स्टेशन : सिन्जुकु 
  प्रति घण्टा: 1030 円 
  काम गर्ने समय : 10:30 ~ 15:00
  काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 
  भाषा: दैनिकीमा प्रयोग हुने  भाषा बोल्न सक्ने  

  सम्पर्क : 090-9358-3323 (Nepali)
           : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

   =========================================

  Working Category:Yakiniku Restaurent
  Working Time: 10:30 to 15:00  (monday to friday)
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent
  Station: Shinjuku Station
  Hourly Wage: 1030 円 
  Language: Daily conversation level
  Contact:
  : 090-9358-3323
  :please leave a message if your call is not received. 查看全部

  9a0729a8263c37f16fe9ef27ce174721.jpg

  कामको प्रकार: हलको काम ,याकिनिकु रेस्टुरेन्ट
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, 
  स्टेशन : सिन्जुकु 
  प्रति घण्टा: 1030 円 
  काम गर्ने समय : 10:30 ~ 15:00
  काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 
  भाषा: दैनिकीमा प्रयोग हुने  भाषा बोल्न सक्ने  

  सम्पर्क : 090-9358-3323 (Nepali)
           : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

   =========================================

  Working Category:Yakiniku Restaurent
  Working Time: 10:30 to 15:00  (monday to friday)
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent
  Station: Shinjuku Station
  Hourly Wage: 1030 円 
  Language: Daily conversation level
  Contact:
  : 090-9358-3323
  :please leave a message if your call is not received.

  PC handling Job, Ikebukuro Area

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 104 views • 2019-02-04 11:59 • 来自相关话题

  Job Type: Part Time Job
  - Visit the elementary schools and setup PCs and tablets.
  - Work under the instructions instructed by the instructor.
   
  Work Place: Around the ikebukuro area (池袋)
   
  Work Duration: February18 to March 8
  Working Days: Monday to Friday  (weekdays only) 28 days
   
  Working Hours: 9:00 ~ 16:30
  Hourly Wage: 1100円
  Transportation Fare: 500円 /day.
   
  Requirements:
  - Should able to communicate in Japanese language. (N3/N4 level)
  - Should have basic knowledge of computer.
  - Should able to work 5days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent or Permanent Visa.
   
  Contact:
  080 3702 9195 (こう)
  contact time: monday to friday (10:00 ~ 17:00)
   
   
   
   
   
   
    查看全部
  a.JPG

  Job Type: Part Time Job
  - Visit the elementary schools and setup PCs and tablets.
  - Work under the instructions instructed by the instructor.
   
  Work Place: Around the ikebukuro area (池袋)
   
  Work Duration: February18 to March 8
  Working Days: Monday to Friday  (weekdays only) 28 days
   
  Working Hours: 9:00 ~ 16:30
  Hourly Wage: 1100円
  Transportation Fare: 500円 /day.
   
  Requirements:
  - Should able to communicate in Japanese language. (N3/N4 level)
  - Should have basic knowledge of computer.
  - Should able to work 5days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent or Permanent Visa.
   
  Contact:
  080 3702 9195 (こう)
  contact time: monday to friday (10:00 ~ 17:00)