Notification settings The new notifications

  कोन्बिनिको काम

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 111 views • 2019-03-28 15:04 • 来自相关话题

  सरसफाईको काम इकेबुकुरो स्टेशन

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 146 views • 2019-03-22 16:38 • 来自相关话题

  Supermarket Product Sorting Job, Akishima (Tokyo), Haijima Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 221 views • 2019-03-14 22:09 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सजिलो काम सुपाको लागि सामान प्याकिंग गर्ने  (बत्ति बले अनुसार मेसिनमा सामान हाल्ने मात्र )
   
  केटाहरूको लागी मात्र उपयुक्त ।
  स्थान: आकिसिमा (टोक्यो)स्टेशन: Haijima Station (हाइजिमा स्टेशन बाट 10 मिनेट पैदल)

  कामको समय: 7:00~16:00
  प्रति घण्टा: ¥ 985 
  यातायात खर्च: ¥ 300 प्रति दिन 

  सम्पर्क 
  : 090 6658 9841 (नेपाली)       
  : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म)
  : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला
   
  ----------------------------------------------------------------
  Part Time Job in Akishima Tokyo
  Suitable only for Male.
  Station: Haijima Station (by walk 10minutes from the station)

  Type of Work: Supermarket product Packing/ Sorting Job
  Working Hour: 7:00~16:00

  Hourly Wage: ¥985
  Transportation Fare: upto ¥300 per day

  Contact: 090 6658 9841 (for english, nepali or japanese language)         
  :(Monday to Friday—10:00 to 17:00 only)  查看全部

  कामको प्रकार: सजिलो काम सुपाको लागि सामान प्याकिंग गर्ने  (बत्ति बले अनुसार मेसिनमा सामान हाल्ने मात्र )
   
  केटाहरूको लागी मात्र उपयुक्त ।
  स्थान: आकिसिमा (टोक्यो)स्टेशन: Haijima Station (हाइजिमा स्टेशन बाट 10 मिनेट पैदल)

  कामको समय: 7:00~16:00
  प्रति घण्टा: ¥ 985 
  यातायात खर्च: ¥ 300 प्रति दिन 

  सम्पर्क 
  : 090 6658 9841 (नेपाली)       
  : (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म)
  : कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला
   
  ----------------------------------------------------------------
  Part Time Job in Akishima Tokyo
  Suitable only for Male.
  Station: Haijima Station (by walk 10minutes from the station)

  Type of Work: Supermarket product Packing/ Sorting Job
  Working Hour: 7:00~16:00

  Hourly Wage: ¥985
  Transportation Fare: upto ¥300 per day

  Contact: 090 6658 9841 (for english, nepali or japanese language)         
  :(Monday to Friday—10:00 to 17:00 only) 

  सरसफाईको काम

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 106 views • 2019-03-13 11:43 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 101 views • 2019-03-12 11:28 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Reply

  Anonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 98 views • 2019-03-12 11:27 • 来自相关话题

  आराइबाको काम , Yurakucho Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 529 views • 2019-03-07 20:50 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: आराइबाको काम

  - स्थान :  〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3−1−1
  - स्टेशन : Yurakucho Station बाट 3 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय :  10:00 ~ 15:00 (10am to 3pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, हप्ताको 2-3 दिन र दिनको 5 घण्टा ।
  - सोमबार देखि शुक्रबार 5 दिन गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।
  - भिषा : डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा : 1000 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 720 円 सम्म उपलब्ध छ  

  सम्पर्क : 
  = 03 3212 0030 (さとう さん) 查看全部
  3dda31b4e99f7159b564be87046cae9c.JPG

  - कामको प्रकार: आराइबाको काम

  - स्थान :  〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3−1−1
  - स्टेशन : Yurakucho Station बाट 3 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय :  10:00 ~ 15:00 (10am to 3pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, हप्ताको 2-3 दिन र दिनको 5 घण्टा ।
  - सोमबार देखि शुक्रबार 5 दिन गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।
  - भिषा : डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा : 1000 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 720 円 सम्म उपलब्ध छ  

  सम्पर्क : 
  = 03 3212 0030 (さとう さん)

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Reply

  Anonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 103 views • 2019-03-06 16:23 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान JOB

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 108 views • 2019-03-05 15:28 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान

  Reply

  gautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 94 views • 2019-03-05 11:18 • 来自相关话题