Notification settings The new notifications

  PC handling Job, Ikebukuro Area

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 130 views • 2019-02-04 11:59 • 来自相关话题

  Job Type: Part Time Job
  - Visit the elementary schools and setup PCs and tablets.
  - Work under the instructions instructed by the instructor.
   
  Work Place: Around the ikebukuro area (池袋)
   
  Work Duration: February18 to March 8
  Working Days: Monday to Friday  (weekdays only) 28 days
   
  Working Hours: 9:00 ~ 16:30
  Hourly Wage: 1100円
  Transportation Fare: 500円 /day.
   
  Requirements:
  - Should able to communicate in Japanese language. (N3/N4 level)
  - Should have basic knowledge of computer.
  - Should able to work 5days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent or Permanent Visa.
   
  Contact:
  080 3702 9195 (こう)
  contact time: monday to friday (10:00 ~ 17:00)
   
   
   
   
   
   
    查看全部
  a.JPG

  Job Type: Part Time Job
  - Visit the elementary schools and setup PCs and tablets.
  - Work under the instructions instructed by the instructor.
   
  Work Place: Around the ikebukuro area (池袋)
   
  Work Duration: February18 to March 8
  Working Days: Monday to Friday  (weekdays only) 28 days
   
  Working Hours: 9:00 ~ 16:30
  Hourly Wage: 1100円
  Transportation Fare: 500円 /day.
   
  Requirements:
  - Should able to communicate in Japanese language. (N3/N4 level)
  - Should have basic knowledge of computer.
  - Should able to work 5days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent or Permanent Visa.
   
  Contact:
  080 3702 9195 (こう)
  contact time: monday to friday (10:00 ~ 17:00)
   
   
   
   
   
   
   

  Meat Company (Seibu-tachikawa Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 123 views • 2019-01-11 15:44 • 来自相关话题

  Job Type: Meat Company
  Station: Seibu-Tachikawa Station (20minutes walk from the station)
  Working Place Temperature: 5 degree to 8 degree Celsius 
   
  Japanese Language: Basic conversation
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent and Refugeee visa (work permit holder)
   
  Working Hours:
   a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- should able to work atleast 3 days.
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)-- should able to work atleast 4 days.
   
   
  Hourly Wage: 985円
  Transportation Fare: 500円/ day
   
  Required number of people: 15 to 20 people.
   
  Characteristics:
  - Suitable for both male and female.,
  - Should able to work 3 to 4 days a week.

  Contact:
  = 090-6658-9841 ( Japanese, english or nepali languages)
  =Contact time: Monday to Friday (9:00~ 18:00 o' clock) 查看全部
  Job Type: Meat Company
  Station: Seibu-Tachikawa Station (20minutes walk from the station)
  Working Place Temperature: 5 degree to 8 degree Celsius 
   
  Japanese Language: Basic conversation
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent and Refugeee visa (work permit holder)
   
  Working Hours:
   a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- should able to work atleast 3 days.
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)-- should able to work atleast 4 days.
   
   
  Hourly Wage: 985円
  Transportation Fare: 500円/ day
   
  Required number of people: 15 to 20 people.
   
  Characteristics:
  - Suitable for both male and female.,
  - Should able to work 3 to 4 days a week.

  Contact:
  = 090-6658-9841 ( Japanese, english or nepali languages)
  =Contact time: Monday to Friday (9:00~ 18:00 o' clock)

  अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम, Akabane Station

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 139 views • 2019-01-11 14:55 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।

  - नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
  - स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-9048-0155 (Raz) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
   
   
  ===========================================================
  English Version:

  Company: Home and Office appliances selling company.
  Job: Packing products according to the online order.
   
  Note:  This job is suitable for male only !

  Location: Akabae, Tokyo
  Station: Akabane Station 
  Language : Equivalent to N3/N4 level speaking
  Working Hours: 14:00 ~ 20:00 (6hours)
   
  Visa Type: Student, Dependent, Spouse or Permanent visa
  Hourly Wage: 1050円 
  Transportation Fare: upto 700 円 per day.
   
  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only. 查看全部
  a.PNG

  - कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।

  - नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
  - स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-9048-0155 (Raz) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।
   
   
  ===========================================================
  English Version:

  Company: Home and Office appliances selling company.
  Job: Packing products according to the online order.
   
  Note:  This job is suitable for male only !

  Location: Akabae, Tokyo
  Station: Akabane Station 
  Language : Equivalent to N3/N4 level speaking
  Working Hours: 14:00 ~ 20:00 (6hours)
   
  Visa Type: Student, Dependent, Spouse or Permanent visa
  Hourly Wage: 1050円 
  Transportation Fare: upto 700 円 per day.
   
  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only.

  Meat company, Seibu-tachikawa (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 248 views • 2019-01-08 11:16 • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部
  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  Social Media Evaluators (Japanese)

  Reply

  Yu Post • 1 person concerned • 0 replies • 178 views • 2018-12-04 21:45 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : हल अथवा किचेनको लागि (Shibuya Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 358 views • 2018-12-03 09:34 • 来自相关话题

  -  कामको प्रकार : हल अथवा किचेनको लागि ।
  - स्थान :  東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館8F
  - स्टेशन :
  a) Shibuya Station बाट 15 मिनेट पैदल ।
  b) Omotesando Station बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - भाषा: जापानिज भाषा सामान्य बोलचाल गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा: डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) ।

  - कामको समय : 10:00 ~ 15:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (5 दिन ) ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 ~ 1050円
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ  

  समपर्क -09024605800 (ramesh ) 查看全部
  a.PNG

  -  कामको प्रकार : हल अथवा किचेनको लागि ।
  - स्थान :  東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館8F
  - स्टेशन :
  a) Shibuya Station बाट 15 मिनेट पैदल ।
  b) Omotesando Station बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - भाषा: जापानिज भाषा सामान्य बोलचाल गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा: डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) ।

  - कामको समय : 10:00 ~ 15:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (5 दिन ) ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 ~ 1050円
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ  

  समपर्क -09024605800 (ramesh )

  हल किचिन, Kachidoki Station ( 勝つどき駅 )

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 334 views • 2018-12-03 09:15 • 来自相关话题

  काम: रेस्टुरेन्ट, हल किचिन 
  कामगर्ने स्थान:- Kachidoki Station ( 勝つどき駅 )
  समय:-17:00~23:00
  तलव :-1100 円 
  यातायात खर्च :- महिनाको 10000 円 सम्म 

  भाषा: N3 लेबल बराबरको ।

  सम्पर्क: 08091961855 (नेपाली)
  सम्पर्क समय: 9:00~17:00  查看全部

  b.PNG

  काम: रेस्टुरेन्ट, हल किचिन 
  कामगर्ने स्थान:- Kachidoki Station ( 勝つどき駅 )
  समय:-17:00~23:00
  तलव :-1100 円 
  यातायात खर्च :- महिनाको 10000 円 सम्म 

  भाषा: N3 लेबल बराबरको ।

  सम्पर्क: 08091961855 (नेपाली)
  सम्पर्क समय: 9:00~17:00 

  Grand Nikko Hotel

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 359 views • 2018-11-29 11:27 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : बेड मेकिङ्गको काम 

  - स्थान : 東京台場グランドニッコホテル   
  - स्टेशन :  Odaiba Station बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य  ।
  - कामको समय : 8:30 ~ 17:00  (8:30am to 5:00pm)

  - भिषा : डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )।
  - प्रति घण्टा : 1000 円  (२ महिना केन्स्युउ (ट्रेनिंग) अवधिभर प्रति घण्टा: 985円)
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ । ( २ महिना केन्स्युउ अवधिभरसम्म दिनको  1000円 उपलब्ध छ )

  सम्पर्क : 
  = 080-9196-1855 (Nepali )
  =  सम्पर्क समय: 9:00 ~ 17:30  सम्म  । 查看全部

  c4919d7829099eef5690ea83ba162dc8.jpg

  - कामको प्रकार : बेड मेकिङ्गको काम 

  - स्थान : 東京台場グランドニッコホテル   
  - स्टेशन :  Odaiba Station बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य  ।
  - कामको समय : 8:30 ~ 17:00  (8:30am to 5:00pm)

  - भिषा : डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )।
  - प्रति घण्टा : 1000 円  (२ महिना केन्स्युउ (ट्रेनिंग) अवधिभर प्रति घण्टा: 985円)
  - यातायात ख़र्च : पुरै उपलब्ध छ । ( २ महिना केन्स्युउ अवधिभरसम्म दिनको  1000円 उपलब्ध छ )

  सम्पर्क : 
  = 080-9196-1855 (Nepali )
  =  सम्पर्क समय: 9:00 ~ 17:30  सम्म  ।

  Shibuya Station, Restaurant Job !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 248 views • 2018-11-26 10:22 • 来自相关话题

  - - कामको प्रकार : हल अथवा किचेनको लागि ।
  - स्थान :  東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館8F
  - स्टेशन :
  a) Shibuya Station बाट 15 मिनेट पैदल ।
  b) Omotesando Station बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - भाषा: जापानिज भाषा सामान्य बोलचाल गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा: डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) ।

  - कामको समय : 10:00 ~ 15:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (5 दिन ) ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 ~ 1050円
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ  

  समपर्क -09024605800 (ramesh ) 查看全部

  2017-12-28Restaurant-Jobs.png

  - - कामको प्रकार : हल अथवा किचेनको लागि ।
  - स्थान :  東京都渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館8F
  - स्टेशन :
  a) Shibuya Station बाट 15 मिनेट पैदल ।
  b) Omotesando Station बाट 1 मिनेट पैदल ।

  - भाषा: जापानिज भाषा सामान्य बोलचाल गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा: डिपेनडेन्ट, रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) ।

  - कामको समय : 10:00 ~ 15:00
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (5 दिन ) ।

  - प्रति घण्टा : 1000円 ~ 1050円
  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छ  

  समपर्क -09024605800 (ramesh )

  Vegetable packing

  Reply

  Anonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 215 views • 2018-11-21 13:40 • 来自相关话题