Notification settings The new notifications

  भेजिटेबल कम्पनिमा (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 1 comments • 370 views • 2018-11-15 17:42 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको लागि  ।
   
  प्रति घण्टा: 985 円 
  यातायात ख़र्च: 500 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部

  a2.png

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको लागि  ।
   
  प्रति घण्टा: 985 円 
  यातायात ख़र्च: 500 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।

  मिट कम्पनीमा (Night Shift)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 443 views • 2018-11-07 10:54 • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनीमा (Night Shift)

  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य भाषा ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 22:00 ~ 7:00  (10PM to 7AM)

  - प्रति घण्टा:  1225円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  ===========================================
  English Version:
  Job Type: Meat company
  Location: Tokyo
  Station: Seibu-Tachikawa Station (by walk 20mins from the station).
  Language: Daily conversational level.
   
  Working Hours: 22:00 ~ 7:00  (10PM to 7AM)
  Working Days: At least 3 days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee (workpermit holders).
  Hourly Wage: 1225円
  Transportation Fare: 500円/day.
   
  Contact: Monday to Friday 10:00 ~ 18:00
  = 090-6658-9841 (Nepali, English and Japanese Speaker)  查看全部

  images.jpg

  - काम: मिट कम्पनीमा (Night Shift)

  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य भाषा ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 22:00 ~ 7:00  (10PM to 7AM)

  - प्रति घण्टा:  1225円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  ===========================================
  English Version:
  Job Type: Meat company
  Location: Tokyo
  Station: Seibu-Tachikawa Station (by walk 20mins from the station).
  Language: Daily conversational level.
   
  Working Hours: 22:00 ~ 7:00  (10PM to 7AM)
  Working Days: At least 3 days a week.
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee (workpermit holders).
  Hourly Wage: 1225円
  Transportation Fare: 500円/day.
   
  Contact: Monday to Friday 10:00 ~ 18:00
  = 090-6658-9841 (Nepali, English and Japanese Speaker) 

  Seibu-Tachikawa (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 313 views • 2018-10-22 11:55 • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: N4 बराबर (सामान्य बोल्न सक्ने)।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部

  191c5efc8ab5dc4944ef69d32427d217.png

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: N4 बराबर (सामान्य बोल्न सक्ने)।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)  -- 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  b) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm) -- 4 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  Omori Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 546 views • 2018-10-17 12:40 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: फलफुल - भेजिटेबल कम्पनीमा ।
  - स्थान : ओमोरी, टोक्यो
  - स्टेशन: Omori Station (ओमोरी स्टेशन) बाट 20 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि हुने ।
  - कामको समय : 9:00 ~ 18:00

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - पुरुष दुबैको लागि उपयुक्त ।

  - प्रति घण्टा: 1050 円 (ओवरटाइम: 1250円)
  - यातायात ख़र्च : 400 円
   
  - बिदा हुने दिन: बुधबार र आइतबार  । 
  - काम गर्ने दिन: आपसी सल्लाहमा  ।

  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm) 查看全部
  Screen_Shot_2018-10-17_at_12.56_.07_.png

  - कामको प्रकार: फलफुल - भेजिटेबल कम्पनीमा ।
  - स्थान : ओमोरी, टोक्यो
  - स्टेशन: Omori Station (ओमोरी स्टेशन) बाट 20 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि हुने ।
  - कामको समय : 9:00 ~ 18:00

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - पुरुष दुबैको लागि उपयुक्त ।

  - प्रति घण्टा: 1050 円 (ओवरटाइम: 1250円)
  - यातायात ख़र्च : 400 円
   
  - बिदा हुने दिन: बुधबार र आइतबार  । 
  - काम गर्ने दिन: आपसी सल्लाहमा  ।

  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

  Vegetable Company, Omori Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 722 views • 2018-10-10 17:02 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: 3kg बराबरको भेजिटेबल जोखेर बक्समा प्याकिंग गर्ने काम ।
  - स्थान : ओमोरी, टोक्यो
  - स्टेशन: Omori Station (ओमोरी स्टेशन) बाट 20 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि हुने ।
  - कामको समय : 9:00 ~ 16:00 / 17:00 + ओवरटाइम ।
  - काम हुने दिन: मंगलबार र शुक्रबार मात्र ।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円
  - यातायात ख़र्च : 400 円

  सम्पर्क :
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 049 293 5695 (Office)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm) 查看全部
  393fd027ac5021ab394f16b5550c1e2b.jpg

  - कामको प्रकार: 3kg बराबरको भेजिटेबल जोखेर बक्समा प्याकिंग गर्ने काम ।
  - स्थान : ओमोरी, टोक्यो
  - स्टेशन: Omori Station (ओमोरी स्टेशन) बाट 20 मिनेट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि हुने ।
  - कामको समय : 9:00 ~ 16:00 / 17:00 + ओवरटाइम ।
  - काम हुने दिन: मंगलबार र शुक्रबार मात्र ।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円
  - यातायात ख़र्च : 400 円

  सम्पर्क :
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 049 293 5695 (Office)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

  साधारणतया पेच कस्ने र पार्ट्सहरु जोड्ने काम (काम सजिलो छ ) , Hachioji minamino Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 357 views • 2018-10-04 10:09 • 来自相关话题

  डिसेम्बर महिनाको मध्य अवधि सम्म हुने काम ।

  काम : साधारणतया पेच कस्ने र पार्ट्सहरु जोड्ने काम (काम सजिलो छ ) ।
  स्थान: टोक्यो, हाचिओजि-शी (Tokyo , Hachioji -shi )

  स्टेशन:
  a)  Hachiojiminamino Station (हाचिओजि मिनामी नो स्टेशन ) बाट पैदल 17 मिनेट अथवा बसमा 5 मिनेट ।
  b)  Aihara Station (आइहारा स्टेशन ) बाट बसमा 17 मिनेट ।

  नोट: साइकाल , बाइक अथवा निजी सवारी प्रयोग गरेर पनि आउन सकिने ।

  काम हुने अवधि: अक्टोबर 29 देखि डिसेम्बर 11 सम्म ।
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन ।

  कामको समय: 9:00 ~ 18:05 
  प्रति घण्टा:  1150 円 ~ 1200 円

  a) हप्ताको 5 दिन काम गर्न सक्नेलाइ घण्टाको : 1200 円 र 
  b) हप्ताको 3 देखि 4 दिन गर्न सक्नेलाइ घण्टाको : 1150円 दिइने छ ।

  सम्पर्क:
  080-6845-1733(ミシマ)मिसिमा 
    查看全部
  picture.jpg

  डिसेम्बर महिनाको मध्य अवधि सम्म हुने काम ।

  काम : साधारणतया पेच कस्ने र पार्ट्सहरु जोड्ने काम (काम सजिलो छ ) ।
  स्थान: टोक्यो, हाचिओजि-शी (Tokyo , Hachioji -shi )

  स्टेशन:
  a)  Hachiojiminamino Station (हाचिओजि मिनामी नो स्टेशन ) बाट पैदल 17 मिनेट अथवा बसमा 5 मिनेट ।
  b)  Aihara Station (आइहारा स्टेशन ) बाट बसमा 17 मिनेट ।

  नोट: साइकाल , बाइक अथवा निजी सवारी प्रयोग गरेर पनि आउन सकिने ।

  काम हुने अवधि: अक्टोबर 29 देखि डिसेम्बर 11 सम्म ।
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन ।

  कामको समय: 9:00 ~ 18:05 
  प्रति घण्टा:  1150 円 ~ 1200 円

  a) हप्ताको 5 दिन काम गर्न सक्नेलाइ घण्टाको : 1200 円 र 
  b) हप्ताको 3 देखि 4 दिन गर्न सक्नेलाइ घण्टाको : 1150円 दिइने छ ।

  सम्पर्क:
  080-6845-1733(ミシマ)मिसिमा 
   

  अनलाइन अर्डर आएको सामानहरु प्याकिंग गर्ने (Tokyo, Akabane Station)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 323 views • 2018-10-03 10:09 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
  - नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
  - स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-9048-0155 (Raz) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  Capture.JPG

  - कामको प्रकार : घर र अफिसको सामान बिक्रि गर्ने कम्पनी । अनलाइन आएको अर्डर अनुसार प्याकिङ्ग गर्ने काम ।
  - नोट: पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - स्थान : आकाबाने टोक्यो (Akabane ,Tokyo ) 
  - स्टेशन : Akabane Station बाट लोकल बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता :N3 /N4 level को भाषा बोल्न सक्ने ।
  - कामको समय : 14:00 ~ 20:00 (6 घण्टा )

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा ।
  - प्रति घण्टा : 1050 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 700 円 सम्म उपलब्ध छ ।
   
  सम्पर्क : 
  = 080-9048-0155 (Raz) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  सरसफाईको काम, Asakusabashi Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 437 views • 2018-10-02 10:27 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Tokyo

  - स्टेशन: Asakusabashi Station बाट 4 मिनेट पैदल ।
  - कामको कोड: C018003

  - भाषा आवस्यकता: N4/N5 level (सामान्य भाषा बोल्न सक्ने ) ।
  - कामको समय: 10:00 ~ 13:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन र दिनको 3 घण्टा  ।
    नोट: बिहिबार, शुक्रबार र आइतबार गर्न सक्नुपर्ने  ।​

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1000 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ  ।

  सम्पर्क : ​
  = Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = 090-1047-2977 ( Nepali )
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।
    查看全部

  d5746de30404dcb7dcc71dd197cd4a13.jpg

  - कामको प्रकार: सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Tokyo

  - स्टेशन: Asakusabashi Station बाट 4 मिनेट पैदल ।
  - कामको कोड: C018003

  - भाषा आवस्यकता: N4/N5 level (सामान्य भाषा बोल्न सक्ने ) ।
  - कामको समय: 10:00 ~ 13:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 3 दिन र दिनको 3 घण्टा  ।
    नोट: बिहिबार, शुक्रबार र आइतबार गर्न सक्नुपर्ने  ।​

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1000 円 
  - यातायात ख़र्च: पुरै उपलब्ध छ  ।

  सम्पर्क : ​
  = Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = 090-1047-2977 ( Nepali )
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।
   

  सरसफाईको काम, Omori Station (Tokyo)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 396 views • 2018-09-28 18:03 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Tokyo

  - स्टेशन: Omori Station बाट नजिकै ।
  - कामको कोड: C018001

  - भाषा आवस्यकता: N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा ) ।
  - कामको समय: 13:00-16:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 5 दिन ।
  - काम हुने दिन: सोमबार, बुधबार, शुक्रबार, शनिबार र आइतबार हुने (fix shift)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: महिनाको 15000円 सम्म उपलब्ध छ   ।

  सम्पर्क : ​
  = Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = 090-1047-2977 ( Nepali )
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला । 查看全部
  d9c01f60f17a258b52f79a053ddcbd70.jpg

  - कामको प्रकार: सरसफाईको काम 

  - स्थान:  Tokyo

  - स्टेशन: Omori Station बाट नजिकै ।
  - कामको कोड: C018001

  - भाषा आवस्यकता: N4 level (सामान्य बोलीचालीको भाषा ) ।
  - कामको समय: 13:00-16:00

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको 5 दिन ।
  - काम हुने दिन: सोमबार, बुधबार, शुक्रबार, शनिबार र आइतबार हुने (fix shift)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा: 1100 円 
  - यातायात ख़र्च: महिनाको 15000円 सम्म उपलब्ध छ   ।

  सम्पर्क : ​
  = Viber मा मेसेज गर्नुहोला (10am to 6pm)
  = 090-1047-2977 ( Nepali )
  = कृपया उल्लेखित कामको लागि मात्र मेसेज गर्नुहोला ।

  बेड मेकिङ्गको काम ( Bedmaking ), Tokyo

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 415 views • 2018-09-26 09:21 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : बेड मेकिङ्गको काम ( Bedmaking )
  स्थान : Tokyo
   
  स्टेशन :
  a) Shinagawa Station   =1000 円  प्रति घण्टा 
  b) Asakusa Station =1100 円 प्रति घण्टा 

  भाषा आवस्यकता : मेन्सेचुमा प्रयोग हुने सामान्य भाषा ।
  कामको समय : 10:00~14:30     (4.5घण्टा )

  भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त ।

  पारिश्रमिक: 1000円 ~ 1100円 प्रति घण्टा 
  ( 4.5 घण्टामा 11 वटा देखि 14 वटा सम्म कोठामा सरसफाई गर्नुपर्ने )

  यातायात ख़र्च :  उपलब्ध छ ।

  विशेषता:
  -  डिपेनडेन्ट महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त  ।
  - काम प्रतिको लगाव हेरेर पारिश्रमिक मा बृदि हुने व्यवस्था भएको  ।

  सम्पर्क :
  = 070 4538 9028 (Nepali) 查看全部
  91bf094e0932efc90d411ed4058d3e43.jpg

  कामको प्रकार : बेड मेकिङ्गको काम ( Bedmaking )
  स्थान : Tokyo
   
  स्टेशन :
  a) Shinagawa Station   =1000 円  प्रति घण्टा 
  b) Asakusa Station =1100 円 प्रति घण्टा 

  भाषा आवस्यकता : मेन्सेचुमा प्रयोग हुने सामान्य भाषा ।
  कामको समय : 10:00~14:30     (4.5घण्टा )

  भिषा: डिपेनडेन्ट भिषा महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त ।

  पारिश्रमिक: 1000円 ~ 1100円 प्रति घण्टा 
  ( 4.5 घण्टामा 11 वटा देखि 14 वटा सम्म कोठामा सरसफाई गर्नुपर्ने )

  यातायात ख़र्च :  उपलब्ध छ ।

  विशेषता:
  -  डिपेनडेन्ट महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त  ।
  - काम प्रतिको लगाव हेरेर पारिश्रमिक मा बृदि हुने व्यवस्था भएको  ।

  सम्पर्क :
  = 070 4538 9028 (Nepali)