Notification settings The new notifications

  हलमा काम गर्न सक्ने महिला-पुरुष आवश्यकता !!! दाइबा एकि/ टोक्यो टेलिपोर्ट एकि नजिकै

  [Has been canceled] Published the article • 0 comments • 921 views • 2017-04-05 21:52 • 来自相关话题

  *** दाइबा एकि/ टोक्यो टेलिपोर्ट एकि नजिकै ***
  **** बिद्यार्थी भिसा, डिपेण्ड भिसा, शरणार्थी भिसालाइ स्वागत छ ! ***
  * जिक्यु = १,१०० प्रति घण्टा,
   तेकी = महिनाको १,२००० सम्म 
  * काम गर्ने समय : बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजे सम्म, 
  दिउसो ५ बजे देखि राती ११ बजे सम्म 
  (फुल टाइम गर्न चाहनेले ३ बजे देखि ५ बजे सम्म क्युके बस्नु पर्नेछ ),
   हप्ताको ३-४ दिन 
  * अन्तर्वार्ता समय = April 13 गते, दिउँसो 2 बजे देखि ( अन्य समय र दिनका लागि सोध्नुहोला )
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:

  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान ११ बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, 
  फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  ----------------------------------------------------------
   
  Part Time Job in Daiba station/ Near Tokyo Teleport station
  Visa Type: Student Visa, Dependent Visa, Permanent Visa, Refugee Visa are welcome.
  Per hour: 1100 yen
  Transportation fare: upto 12,000 yen per month.
  Working Hour: 10:00 to 15:00
                      :17:00 to 23:00
  (If you want to work full time, Breaktime will be from 3pm to 5pm ),

  Working days: 3 to 4 Days per week.
  Interview Date = April 13 After 2pm ( For other's day please contact in phone )
  note: Please when you come to interview, bring your resume, zairo-card, passport, signature stamp 
   
  Contact: Dhan 07013273700
  From monday to friday please call with in 11am to 7pm.
  or you can leave message at any time. 查看全部
  img_restaurant01.jpg

  *** दाइबा एकि/ टोक्यो टेलिपोर्ट एकि नजिकै ***
  **** बिद्यार्थी भिसा, डिपेण्ड भिसा, शरणार्थी भिसालाइ स्वागत छ ! ***
  * जिक्यु = १,१०० प्रति घण्टा,
   तेकी = महिनाको १,२००० सम्म 
  * काम गर्ने समय : बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजे सम्म, 
  दिउसो ५ बजे देखि राती ११ बजे सम्म 
  (फुल टाइम गर्न चाहनेले ३ बजे देखि ५ बजे सम्म क्युके बस्नु पर्नेछ ),
   हप्ताको ३-४ दिन 
  * अन्तर्वार्ता समय = April 13 गते, दिउँसो 2 बजे देखि ( अन्य समय र दिनका लागि सोध्नुहोला )
  * नोट = अन्तर्वार्तामा आउँदा कृपया रिरेकिश्यो, जाइरियु कार्ड, पासपोर्ट आदि लिएर आउनु होला
  * माथि उल्लेखित काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला:

  Dhan 07013273700 (भाइबरबाट पनि फोन वा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ)
  * कृपया सोमबार देखि शुक्रबार बिहान ११ बजे देखी साँझ ७ बजे सम्म फोन गर्नुहोला, 
  फेसबुक वा भाइबरमा भने जुनसुकै बेला मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ l
  ----------------------------------------------------------
   
  Part Time Job in Daiba station/ Near Tokyo Teleport station
  Visa Type: Student Visa, Dependent Visa, Permanent Visa, Refugee Visa are welcome.
  Per hour: 1100 yen
  Transportation fare: upto 12,000 yen per month.
  Working Hour: 10:00 to 15:00
                      :17:00 to 23:00
  (If you want to work full time, Breaktime will be from 3pm to 5pm ),

  Working days: 3 to 4 Days per week.
  Interview Date = April 13 After 2pm ( For other's day please contact in phone )
  note: Please when you come to interview, bring your resume, zairo-card, passport, signature stamp 
   
  Contact: Dhan 07013273700
  From monday to friday please call with in 11am to 7pm.
  or you can leave message at any time.

  Part Time Job

  [Has been canceled] Replied • 4 person concerned • 5 replies • 1130 views • 2017-03-06 10:33 • 来自相关话题