Notification settings The new notifications

  working visa offer !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 469 views • 2019-01-29 10:45 • 来自相关话题

  雇用形態:派遣社員

  給与備考: 時給1300円+交通費全額支給
  1か月、22日働いた時の月給例
   
  1300円×8h×22日=228,800円

  内容:簡単の機械修理/移動(経験なしok)
  場所:大森 / 大山 (東京)

  勤務時間
  シフト制週休み2回
  8:30から19:30時間

  実働8h+休憩1h
  応募資格

  日本語コミュニケーション取れる方N2
   
   
  連絡先:
  080 3702 9195 (こう さん)
  履歴書:jinzai@kiwa-g.co.jp 查看全部
  Capture.JPG

  雇用形態:派遣社員

  給与備考: 時給1300円+交通費全額支給
  1か月、22日働いた時の月給例
   
  1300円×8h×22日=228,800円

  内容:簡単の機械修理/移動(経験なしok)
  場所:大森 / 大山 (東京)

  勤務時間
  シフト制週休み2回
  8:30から19:30時間

  実働8h+休憩1h
  応募資格

  日本語コミュニケーション取れる方N2
   
   
  連絡先:
  080 3702 9195 (こう さん)
  履歴書:jinzai@kiwa-g.co.jp

  I need to company in kawaguchi for the exchange visa

  Reply

  Anonymous Replied • 1 person concerned • 1 replies • 515 views • 2018-12-19 17:07 • 来自相关话题

  Working Visa Offer !! स्याइनको हुने अवसर !!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 944 views • 2018-11-26 16:43 • 来自相关话题

   स्याइनको हुने अवसर , (Free Visa Support)
  - भेजिटेबल कम्पनीमा ।
  - स्थान:   Mie-ken( 三重県​ )
  - स्टेशन : Yokkaichi Station

  - काम:
  = कोउज्योउ (工場) + अफिसमा ।
  = नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
  = नेपाली आरुबाइतो गर्नेहरुको काममा शिफ़्टहरू मिलाउने, मेन्सेचु लिने, काम सिकाउने लगायतका कामहरु !

  - काम: हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।
  - सो भन्दा बाहेकको समय ओवरटाइममा गनिने छ ।

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने अथवा सोचुग्योउ भइसक्नु भएकोहरुलाइ उपयुक्त  ।
  - Business related पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नुपर्ने छ  । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  - केन्स्युउ सकेपछि,  भिषा प्रोसेसिङ्ग गर्ने बेला वकिलले लिने (8万) बाहेक कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance, pension fee etc.)
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 
   
  आवस्यकता: 2 जना  ।
  (महिला अथवा पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ . पुरुषको लागि रूमको पनि व्यवस्था भएको )

  सम्पर्क:
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 080 9686 7789 (Nepali) 查看全部
  publicdomainq-0020640ekf.jpg

   स्याइनको हुने अवसर , (Free Visa Support)
  - भेजिटेबल कम्पनीमा ।
  - स्थान:   Mie-ken( 三重県​ )
  - स्टेशन : Yokkaichi Station

  - काम:
  = कोउज्योउ (工場) + अफिसमा ।
  = नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
  = नेपाली आरुबाइतो गर्नेहरुको काममा शिफ़्टहरू मिलाउने, मेन्सेचु लिने, काम सिकाउने लगायतका कामहरु !

  - काम: हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।
  - सो भन्दा बाहेकको समय ओवरटाइममा गनिने छ ।

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने अथवा सोचुग्योउ भइसक्नु भएकोहरुलाइ उपयुक्त  ।
  - Business related पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नुपर्ने छ  । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  - केन्स्युउ सकेपछि,  भिषा प्रोसेसिङ्ग गर्ने बेला वकिलले लिने (8万) बाहेक कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance, pension fee etc.)
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 
   
  आवस्यकता: 2 जना  ।
  (महिला अथवा पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ . पुरुषको लागि रूमको पनि व्यवस्था भएको )

  सम्पर्क:
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 080 9686 7789 (Nepali)

  Working Visa (正社員) for Ladies

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 386 views • 2018-11-23 16:48 • 来自相关话题

  JOB VACANCY (正社員)
  Major bank foreign exchange system (IT JOB)
  Contents of work: (Starting from January 2019)
  - Data Testing & verifying.
  - Translation Job
  - Data testing Job

  Work place: Kachidoki (TOKYO)

  Years of experience: Not compulsory.
  IT knowledge: Not required.
  Working Hours: 9: 00 ~ 17: 30
  Number of Interviews: Possibly 2 times.
  Salary: 200,000 – 230,000 yen

  Note: Only suitable for ladies.

  Required qualification:
  Japanese language: N1 level (certificate not compulsory)
  English reading and writing level.
  Basic computer skills

  Candidates are required to send resume in Japanese.
  For Further enquiries:
  Mobile: 080-3702-9195
  Viber: 080-3702-9195
  E-mail: koukimei@kiwa-g.co.jp 查看全部

  キャプチャ.PNG

  JOB VACANCY (正社員)
  Major bank foreign exchange system (IT JOB)
  Contents of work: (Starting from January 2019)
  - Data Testing & verifying.
  - Translation Job
  - Data testing Job

  Work place: Kachidoki (TOKYO)

  Years of experience: Not compulsory.
  IT knowledge: Not required.
  Working Hours: 9: 00 ~ 17: 30
  Number of Interviews: Possibly 2 times.
  Salary: 200,000 – 230,000 yen

  Note: Only suitable for ladies.

  Required qualification:
  Japanese language: N1 level (certificate not compulsory)
  English reading and writing level.
  Basic computer skills

  Candidates are required to send resume in Japanese.
  For Further enquiries:
  Mobile: 080-3702-9195
  Viber: 080-3702-9195
  E-mail: koukimei@kiwa-g.co.jp

  Job Fair Seminar, Kyoto Area

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 446 views • 2018-09-25 14:09 • 来自相关话题

  सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन् ।
  स्युउस्योकुको लागि सेचुमेइखाइको अवसर:

  - आउदो 3月 मा सेन्मोन / दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने तसर्थ स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने,
  - सेन्मोन अथवा दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस अथवा केइजाइ सम्बन्धि पढ़िराख्नु भएको अथवा तेन्स्योकु
     (転職=कम्पनी परिवर्तन) गर्न खोज्नुहुने महानुभावहरुलाइ उपयुक्त छ ।


  * सेचुमेइखाइ हुने दिन: October 10  (10月・10日)
  * सेचुमेइखाइ हुने समय : 10:40 ~ 12:20  (5 मिनेट अगाडि हलमा छिरिसक्नु पर्ने छ )

  * स्थान: 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939 キャンパスプラザ京都5F
  * स्टेशन : Kyoto Station (JR line) --- (स्टेशन बाट पैदल 5 मिनेट पैदल )

  * उपस्थिति जनाउँदा :
  ① फर्मल ड्रेस (सुट) मा र
  ② रिरेकिस्यो साथमा लिएर आउनुहोला ।

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ ।

  नोट: कृपया सेचुमेइखाइमा सहभागी हुन चाहानुहुने महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गरेर आफ्नो नाम र फोन नम्बर मात्र टिपाईदिनु भएपनि पुग्छ । धन्यवाद !

  भाइवर नम्बर: 080-4680-5205
  सम्पर्क समय: 10:00 ~17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र) ।
  नोट : सिमित सिट मात्र रहने हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला... धन्यवाद !!
   

  =====================================================
  कम्पनीको बिवरण:

  माग गरिएको डिपार्टमेन्ट :
  = KKC (Kiwa Kansai Cooperation)
  = स्थान​: Kyoto
  = हाकेन कम्पनीको स्याइन भएर काम गर्ने ।

   कामको प्रकार: (अफिस अथवा गेन्बाको काम अथवा दुवै)
  = अफिसको काम: नेपालीहरुको मेन्सेचुलिने, तोउरोकुहरु गर्ने, शिफ्टहरु बनाउने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
  = गेन्बाको काम : नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने , शिफ्टहरु बनाउने आदि ।

  योग्यता :
  = भाषा आवस्यकता: N2/ N3 level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने ।
  = सेन्मोन अथवा दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस अथवा केइजाइ सम्बन्धि पढ़िराख्नु भएको पढ्नु भएको / पढिराख्नु भएको अथवा       तेन्स्योकु गर्न खोज्नुभएको । ​
                            
  विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि लगायतका कोउज्योउ (工場) हरुमा नेपालीको लिडर / खान्नरीस्या (管理者) भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।​

  ==================================================================

  हेड अफिस (Head Office):  
  = कम्पनिको नाम: (Kiwa Holdings)  株式会社喜和ホールディングス
  = स्थान:  साइतामा-केन, खावागोए-शि वाकिता शिनमाची 12 -17 

  हाल कम्पनीको उपशाखा (Branch) भएका स्थानहरु: 
  = स्थानहरु: Saitama-ken, Kanagawa-ken, Kyoto, Sendai 

  = हाल कार्यरत कर्मचारी (स्याइन+अरुबाइतो): 2000 जना भन्दा बढी
  = हाल कार्यरत स्याइनको संख्या:  लगभग 180 जना
  = हाल कार्यरत नेपाली स्याइनको संख्या: 14 जना 查看全部
  0b10d9d8fbfc62fea0d0712b6001d34d.png
  सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन् ।

  स्युउस्योकुको लागि सेचुमेइखाइको अवसर:

  - आउदो 3月 मा सेन्मोन / दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने तसर्थ स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने,
  - सेन्मोन अथवा दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस अथवा केइजाइ सम्बन्धि पढ़िराख्नु भएको अथवा तेन्स्योकु
     (転職=कम्पनी परिवर्तन) गर्न खोज्नुहुने महानुभावहरुलाइ उपयुक्त छ ।


  * सेचुमेइखाइ हुने दिन: October 10  (10月・10日)
  * सेचुमेइखाइ हुने समय : 10:40 ~ 12:20  (5 मिनेट अगाडि हलमा छिरिसक्नु पर्ने छ )

  * स्थान: 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939 キャンパスプラザ京都5F
  * स्टेशन : Kyoto Station (JR line) --- (स्टेशन बाट पैदल 5 मिनेट पैदल )

  * उपस्थिति जनाउँदा :
  ① फर्मल ड्रेस (सुट) मा र
  ② रिरेकिस्यो साथमा लिएर आउनुहोला ।

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ ।

  नोट: कृपया सेचुमेइखाइमा सहभागी हुन चाहानुहुने महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गरेर आफ्नो नाम र फोन नम्बर मात्र टिपाईदिनु भएपनि पुग्छ । धन्यवाद !

  भाइवर नम्बर: 080-4680-5205
  सम्पर्क समय: 10:00 ~17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र) ।
  नोट : सिमित सिट मात्र रहने हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला... धन्यवाद !!
   

  =====================================================
  कम्पनीको बिवरण:

  माग गरिएको डिपार्टमेन्ट :

  = KKC (Kiwa Kansai Cooperation)
  = स्थान​: Kyoto
  = हाकेन कम्पनीको स्याइन भएर काम गर्ने ।

   कामको प्रकार: (अफिस अथवा गेन्बाको काम अथवा दुवै)
  = अफिसको काम: नेपालीहरुको मेन्सेचुलिने, तोउरोकुहरु गर्ने, शिफ्टहरु बनाउने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
  = गेन्बाको काम : नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने , शिफ्टहरु बनाउने आदि ।

  योग्यता :
  = भाषा आवस्यकता: N2/ N3 level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने ।
  = सेन्मोन अथवा दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस अथवा केइजाइ सम्बन्धि पढ़िराख्नु भएको पढ्नु भएको / पढिराख्नु भएको अथवा       तेन्स्योकु गर्न खोज्नुभएको । ​
                            
  विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि लगायतका कोउज्योउ (工場) हरुमा नेपालीको लिडर / खान्नरीस्या (管理者) भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।​

  ==================================================================

  हेड अफिस (Head Office):  
  = कम्पनिको नाम: (Kiwa Holdings)  株式会社喜和ホールディングス
  = स्थान:  साइतामा-केन, खावागोए-शि वाकिता शिनमाची 12 -17 

  हाल कम्पनीको उपशाखा (Branch) भएका स्थानहरु: 
  = स्थानहरु: Saitama-ken, Kanagawa-ken, Kyoto, Sendai 

  = हाल कार्यरत कर्मचारी (स्याइन+अरुबाइतो): 2000 जना भन्दा बढी
  = हाल कार्यरत स्याइनको संख्या:  लगभग 180 जना
  = हाल कार्यरत नेपाली स्याइनको संख्या: 14 जना

  Free Seminar For Working Visa

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1421 views • 2018-08-23 12:04 • 来自相关话题

  स्युउस्योकुको लागि सेचुमेइखाइको अवसर:- सेचुमेइखाइ हुने मिति : सेप्टेम्बर 27 तारिख (9月/ 27日), बिहिबार 10:00 बजे 

  - आउदो 3月 मा सेन्मोन / दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने तसर्थ स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने,
  - सेन्मोन अथवा दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस अथवा केइजाइ सम्बन्धि पढ़िराख्नु भएको अथवा तेन्स्योकु
     (転職=कम्पनी परिवर्तन) गर्न खोज्नुहुने महानुभावहरुलाइ उपयुक्त छ ।

  * समय : सेप्टेम्बर 27,  बिहिबार 10:00 बजे (9月/ 27日)​
  * स्थान : Kawagoe Station ,West Exit

  (स्टेशन बाट 10 देखि 12 मिनेट पैदल )
   〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町 12ー17 5th Floor


  - नोट: कृपया सेचुमेइखाइमा सहभागी हुन चाहानुहुने महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गरेर आफ्नो नाम र फोन नम्बर मात्र टिपाईदिनु भएपनि पुग्छ । धन्यवाद !
  - सम्पर्क Viber नम्बर : 080-4680-5205 (सेचुमेईखाइको लागि भनेर टिपाईदिनुहोला )

   * लिएर आउनु पर्ने सामाग्रीहरु:
  ① फर्मल ड्रेस (सुट), कलम, नोट आदि,
  ② रिरेकिस्यो

  - सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ र सोहि अनुरुप प्रक्रियाहरु अघि बढाइनेछ ।

  सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सम्पूर्ण प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन्।

  ===========================================

  कम्पनीको बिवरण:

  कम्पनीको नाम: 株式会社喜和ホールディングス (Kiwa Holdings)
  हाल कार्यरत कर्मचारी (स्याइन+अरुबाइतो): 2000 जना भन्दा बढी
  हाल कार्यरत स्याइनको संख्या: लगभग 180 जना
  हाल कार्यरत नेपाली स्याइनको संख्या: 14 जना

  माग गरिएको नेपाली स्याइनको संख्या: 13 देखि 15 जना सम्म ।
  हाकेन कम्पनीको स्याइन भएर काम गर्ने,

  माग गरिएको डिपार्टमेन्टहरु :

  a) KIWA ESS Department:
  = नेपाली: 5 जना
  = भियत्नामी: 2 जना
  = चाइनिज: 5 जना

  b) KIWA KST:
  = नेपाली: 3 जना
  = श्रीलंकन: 3 जना
  = चाइनिज: 2 जना

  c) ATC:
  = 2 जना

  d) KKC (Kiwa Kansai Cooperation), Kyoto
  = 5 जना  

  माथिको 4 वटा डिपार्टमेन्टको लागि:
  = भाषा आवस्यकता: N2/ N3 level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने ।
  = कामको प्रकार: (अफिस अथवा गेन्बाको काम अथवा दुवै)
   = अफिसको काम: नेपालीहरुको मेन्सेचुलिने, तोउरोकुहरु गर्ने, शिफ्टहरु बनाउने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
   = गेन्बाको काम : नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने , शिफ्टहरु बनाउने आदि ।

  e) KHD: (Kiwa Head Department)
  = 2 जना  
  = भाषा आवस्यकता: N1 level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने ।
  =कामको प्रकार: अकाउन्टिंग सम्बन्धि काम । तलबहरुको हिसाब किताब गर्ने、इन्भोइसहरु बनाउने आदि ।

  हाल कम्पनीको उपशाखा (Branch) भएका स्थानहरु: 
  = Saitama-ken, Kanagawa-ken, Kyoto, Sendai 

  विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि लगायतका कोउज्योउ (工場) हरुमा नेपालीको लिडर / खान्नरीस्या (管理者) भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।


    查看全部

  a.PNG
  स्युउस्योकुको लागि सेचुमेइखाइको अवसर:
  - सेचुमेइखाइ हुने मिति : सेप्टेम्बर 27 तारिख (9月/ 27日), बिहिबार 10:00 बजे 

  - आउदो 3月 मा सेन्मोन / दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने तसर्थ स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने,
  - सेन्मोन अथवा दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस अथवा केइजाइ सम्बन्धि पढ़िराख्नु भएको अथवा तेन्स्योकु
     (転職=कम्पनी परिवर्तन) गर्न खोज्नुहुने महानुभावहरुलाइ उपयुक्त छ ।


  * समय : सेप्टेम्बर 27,  बिहिबार 10:00 बजे (9月/ 27日)​
  * स्थान : Kawagoe Station ,West Exit

  (स्टेशन बाट 10 देखि 12 मिनेट पैदल )
   〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町 12ー17 5th Floor  - नोट: कृपया सेचुमेइखाइमा सहभागी हुन चाहानुहुने महानुभावहरुले Viber मा मेसेज गरेर आफ्नो नाम र फोन नम्बर मात्र टिपाईदिनु भएपनि पुग्छ । धन्यवाद !
  - सम्पर्क Viber नम्बर : 080-4680-5205 (सेचुमेईखाइको लागि भनेर टिपाईदिनुहोला )

   * लिएर आउनु पर्ने सामाग्रीहरु:
  ① फर्मल ड्रेस (सुट), कलम, नोट आदि,
  ② रिरेकिस्यो

  - सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ र सोहि अनुरुप प्रक्रियाहरु अघि बढाइनेछ ।


  सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सम्पूर्ण प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन्।


  ===========================================

  कम्पनीको बिवरण:

  कम्पनीको नाम: 株式会社喜和ホールディングス (Kiwa Holdings)
  हाल कार्यरत कर्मचारी (स्याइन+अरुबाइतो): 2000 जना भन्दा बढी
  हाल कार्यरत स्याइनको संख्या: लगभग 180 जना
  हाल कार्यरत नेपाली स्याइनको संख्या: 14 जना

  माग गरिएको नेपाली स्याइनको संख्या: 13 देखि 15 जना सम्म ।
  हाकेन कम्पनीको स्याइन भएर काम गर्ने,

  माग गरिएको डिपार्टमेन्टहरु :

  a) KIWA ESS Department:
  = नेपाली: 5 जना
  = भियत्नामी: 2 जना
  = चाइनिज: 5 जना

  b) KIWA KST:
  = नेपाली: 3 जना
  = श्रीलंकन: 3 जना
  = चाइनिज: 2 जना

  c) ATC:
  = 2 जना

  d) KKC (Kiwa Kansai Cooperation), Kyoto
  = 5 जना  

  माथिको 4 वटा डिपार्टमेन्टको लागि:
  = भाषा आवस्यकता: N2/ N3 level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने ।
  = कामको प्रकार: (अफिस अथवा गेन्बाको काम अथवा दुवै)
   = अफिसको काम: नेपालीहरुको मेन्सेचुलिने, तोउरोकुहरु गर्ने, शिफ्टहरु बनाउने, होन्याकु-चुउयाकु गर्ने आदि ।
   = गेन्बाको काम : नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने , शिफ्टहरु बनाउने आदि ।

  e) KHD: (Kiwa Head Department)
  = 2 जना  
  = भाषा आवस्यकता: N1 level बराबरको भाषा बोल्न सक्ने ।
  =कामको प्रकार: अकाउन्टिंग सम्बन्धि काम । तलबहरुको हिसाब किताब गर्ने、इन्भोइसहरु बनाउने आदि ।

  हाल कम्पनीको उपशाखा (Branch) भएका स्थानहरु: 
  = Saitama-ken, Kanagawa-ken, Kyoto, Sendai 

  विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि लगायतका कोउज्योउ (工場) हरुमा नेपालीको लिडर / खान्नरीस्या (管理者) भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।


   

  Ramen Shop , Working Visa (Tokyo, Chiba , Kanagawa and Saitama)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 756 views • 2018-08-08 15:08 • 来自相关话题

  रामेन रेस्टुरेन्टमा स्युउस्योकु !!

  - कामको प्रकार: हल सर्विस र किचेनको काम 
  - स्थान:  Tokyo, Chiba, Kanagawa र Saitama 
  - स्टेशन: (Tokyo, Chiba, Kanagawa र Saitama) को प्रख्यात स्टेशन नजिक ।

  - भाषा आवस्यकता : N3 Level बराबर।

  - कामको समय: (Shift)
  a) 9:00 ~19:00
  b) 19:00 ~ 5:00
   
  तलब: 200,000 円 + बोनस 
  केन्स्युउ अवधि: 3 महिना हुने ।
   
  सम्पर्क: 070-3168-4942 ( Japanese & English  Speaker) 查看全部

  a.JPG

  रामेन रेस्टुरेन्टमा स्युउस्योकु !!

  - कामको प्रकार: हल सर्विस र किचेनको काम 
  - स्थान:  Tokyo, Chiba, Kanagawa र Saitama 
  - स्टेशन: (Tokyo, Chiba, Kanagawa र Saitama) को प्रख्यात स्टेशन नजिक ।

  - भाषा आवस्यकता : N3 Level बराबर।

  - कामको समय: (Shift)
  a) 9:00 ~19:00
  b) 19:00 ~ 5:00
   
  तलब: 200,000 円 + बोनस 
  केन्स्युउ अवधि: 3 महिना हुने ।
   
  सम्पर्क: 070-3168-4942 ( Japanese & English  Speaker)

  सेचुमेइखाइ देखि स्युउस्योकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन् । (Kyoto)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 787 views • 2018-07-20 10:23 • 来自相关话题

  Kyoto को लागि,
  यहि आउँदो July 25 तारिख (7月/25日), बुधबार 9 :00 ~12:00 बजे
  सेचुमेइखाइ हुन गईरहेको हुँदा, सेनमोन/ दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने ,
  स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने अथवा कम्पनि चेन्ज (転職) गर्ने सोंचमा हुनुहुने  महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सेनमोन/ दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस / बिजिनेस सम्बन्धि पढ़िरख्नु
  भएको र विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि कम्पनीमा नेपालीको लिडर /खान्नरीस्या
  भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।

  * समय : July 25 , 9:00am (5 मिनेट अगाडि हलमा छिरिसक्नु पर्ने छ )
  * स्थान: 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
  * बिल्डिंगको नाम:  キャンパス プラザ(Kyoto) -- 5th floor 

  स्टेशन : Kyoto Station (JR line) ---(स्टेशन बाट पैदल 5 मिनेट पैदल )

  * उपस्थिति जनाउँदा :
  ① फर्मल ड्रेस (सुट) मा र
  ② रिरेकिस्यो साथमा लिएर आउनुहोला ।

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ ।

  नोट: कृपया इच्छुक महानुभावहरुले आफ्नो नाम र फोन नम्बर Viber मार्फत टिपाईदिनुहोला ।

  भाइवर नम्बर: 080-4680-5205
  सम्पर्क समय: 10:00 ~17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र) ।
  नोट : सिमित सिट मात्र रहने हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला... धन्यवाद !! 查看全部
  a4fcc47eecd715401a4abb7d9018ce39.jpg

  Kyoto को लागि,
  यहि आउँदो July 25 तारिख (7月/25日), बुधबार 9 :00 ~12:00 बजे
  सेचुमेइखाइ हुन गईरहेको हुँदा, सेनमोन/ दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने ,
  स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने अथवा कम्पनि चेन्ज (転職) गर्ने सोंचमा हुनुहुने  महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सेनमोन/ दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस / बिजिनेस सम्बन्धि पढ़िरख्नु
  भएको र विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि कम्पनीमा नेपालीको लिडर /खान्नरीस्या
  भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।

  * समय : July 25 , 9:00am (5 मिनेट अगाडि हलमा छिरिसक्नु पर्ने छ )
  * स्थान: 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
  * बिल्डिंगको नाम:  キャンパス プラザ(Kyoto) -- 5th floor 

  स्टेशन : Kyoto Station (JR line) ---(स्टेशन बाट पैदल 5 मिनेट पैदल )

  * उपस्थिति जनाउँदा :
  ① फर्मल ड्रेस (सुट) मा र
  ② रिरेकिस्यो साथमा लिएर आउनुहोला ।

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ ।

  नोट: कृपया इच्छुक महानुभावहरुले आफ्नो नाम र फोन नम्बर Viber मार्फत टिपाईदिनुहोला ।

  भाइवर नम्बर: 080-4680-5205
  सम्पर्क समय: 10:00 ~17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र) ।
  नोट : सिमित सिट मात्र रहने हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला... धन्यवाद !!
  884307636980082071.jpg

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)....Saitama-ken, Kanagawa-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1032 views • 2018-07-19 15:44 • 来自相关话题

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - मासु, फलफुल, भेजिटेबल ,बेन्तोउ लगायतको कम्पनीमा ।
  - स्थान: साइतामा-केन , कानागावा-केन तिरको लागि हुनेछ ।

  - कोउज्योउ (工場) मा काम + नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - नेपालि आरुबाइतो गर्नेहरुको काममा शिफ़्टहरू मिलाउने आदि, मेन्सेचु लिने, काम सिकाउने आदि !

  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने ।
  - सो भन्दा बाहेकको समय ओवरटाइममा गनिने छ ।

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動 लिएर बस्नु भएकोहरु ।
  - Business related पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नुपर्ने छ  । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  - केन्स्युउ सकेपछि,  भिषा प्रोसेसिङ्ग गर्ने बेला वकिलले लिने (8万) बाहेक कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance, pension fee etc.)
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 

  सम्पर्क:
  = कृपया Viber मा मेसेज मात्र गर्दिनुहोला ....  090-6658-9841 (नेपारुजिन) 
  ​= रिरेकिस्यो(Resume) को फोटो पठाउनु भएपनि हुन्छ । 查看全部
  990e419f1b37041acd2f521be0e7aecd.png

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - मासु, फलफुल, भेजिटेबल ,बेन्तोउ लगायतको कम्पनीमा ।
  - स्थान: साइतामा-केन , कानागावा-केन तिरको लागि हुनेछ ।

  - कोउज्योउ (工場) मा काम + नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - नेपालि आरुबाइतो गर्नेहरुको काममा शिफ़्टहरू मिलाउने आदि, मेन्सेचु लिने, काम सिकाउने आदि !

  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने ।
  - सो भन्दा बाहेकको समय ओवरटाइममा गनिने छ ।

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動 लिएर बस्नु भएकोहरु ।
  - Business related पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नुपर्ने छ  । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
  - केन्स्युउ सकेपछि,  भिषा प्रोसेसिङ्ग गर्ने बेला वकिलले लिने (8万) बाहेक कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance, pension fee etc.)
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 

  सम्पर्क:
  = कृपया Viber मा मेसेज मात्र गर्दिनुहोला ....  090-6658-9841 (नेपारुजिन) 
  ​= रिरेकिस्यो(Resume) को फोटो पठाउनु भएपनि हुन्छ ।

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , Free Visa Support (Saitama-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 866 views • 2018-07-12 14:35 • 来自相关话题

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - रामेनको नुडल्स  बनाउने कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawagoe Staiton

  - रामेन कोउज्योउमा  (工場) काम + नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - समय:  Night Shift
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम हुने ।
  - ओवरटाइम भएको खण्डमा सोहि अनुरुप पैसा पाउने ।

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
   - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।

  सम्पर्क:
  = 080 3221 1874 (नेपारुजिन)
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  f0201157_11501173.jpg

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - रामेनको नुडल्स  बनाउने कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawagoe Staiton

  - रामेन कोउज्योउमा  (工場) काम + नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - समय:  Night Shift
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम हुने ।
  - ओवरटाइम भएको खण्डमा सोहि अनुरुप पैसा पाउने ।

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
   - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।

  सम्पर्क:
  = 080 3221 1874 (नेपारुजिन)
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।