Notification settings The new notifications

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , Free Visa Support (Saitama-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 321 views • 2018-06-26 10:14 • 来自相关话题

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - सुन्तला कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा 20-25  मिनेट ।
  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - समय: DayShift अथवा Night Shift
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम हुने ।
  - ओवरटाइम भएको खण्डमा सोहि अनुरुप पैसा दिइनेछ ।

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।
  - DayShift: 900円~1000円 NightShift: +25%up
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance,etc.) बाट सुरु हुने ।
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  सम्पर्क:
  = नेपाली तान्तोउसंग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने,
  = 049 293 5695 ( नेपारुजिन नो तान्तोउ इमास्का भनेर सोध्नु होला ) ।
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​। 查看全部
  9b0190a37cc20635244c000359889fb0.jpg

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - सुन्तला कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा 20-25  मिनेट ।
  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - समय: DayShift अथवा Night Shift
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम हुने ।
  - ओवरटाइम भएको खण्डमा सोहि अनुरुप पैसा दिइनेछ ।

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।
  - DayShift: 900円~1000円 NightShift: +25%up
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance,etc.) बाट सुरु हुने ।
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  सम्पर्क:
  = नेपाली तान्तोउसंग कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने,
  = 049 293 5695 ( नेपारुजिन नो तान्तोउ इमास्का भनेर सोध्नु होला ) ।
  ​= सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​।
  7634face78ac43b206a5cab4f0dda246.jpg

  नि:शुल्क स्युउस्योकुको (就職) लागि सेचुमेइखाइ (説明会)..

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 811 views • 2018-06-21 17:29 • 来自相关话题

  सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन् ।

  यहि आउँदो July 25 तारिख (7月/25日), बुधबार 9 :00 ~12:00 बजे सम्म सेचुमेइखाइ हुन गईरहेको हुँदा, सेनमोन/ दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने ,स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने अथवा कम्पनि चेन्ज (転職) गर्ने सोंच मा महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सेनमोन/ दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस / बिजिनेस सम्बन्धि पढ़िरख्नु
  भएको र विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि कम्पनीमा नेपालीको लिडर /खान्नरीस्या भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।

  * समय : July 25 , 9:00am (5 मिनेट अगाडि हलमा छिरिसक्नु पर्ने छ )
  * स्थान: 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
  स्टेशन : Kyoto Station (JR line) ---(स्टेशन बाट पैदल 5 मिनेट पैदल )

  * उपस्थिति जनाउँदा :
  ① फर्मल ड्रेस (सुट) मा र
  ② रिरेकिस्यो साथमा लिएर आउनुहोला ।

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ ।

  नोट: कृपया इच्छुक महानुभावहरुले आफ्नो नाम र फोन नम्बर Viber मार्फत टिपाईदिनुहोला ।

  भाइवर नम्बर: 080-4680-5205
  सम्पर्क समय: 10:00 ~17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र) ।
  नोट : सिमित सिट मात्र रहने हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला... धन्यवाद !! 查看全部
  be56e7d35115b4eb942558e2b423b56a.jpg


  सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:शुल्क हुन् ।

  यहि आउँदो July 25 तारिख (7月/25日), बुधबार 9 :00 ~12:00 बजे सम्म सेचुमेइखाइ हुन गईरहेको हुँदा, सेनमोन/ दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने ,स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने अथवा कम्पनि चेन्ज (転職) गर्ने सोंच मा महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सेनमोन/ दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस / बिजिनेस सम्बन्धि पढ़िरख्नु
  भएको र विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि कम्पनीमा नेपालीको लिडर /खान्नरीस्या भएर काम गर्न इच्छुक महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।

  * समय : July 25 , 9:00am (5 मिनेट अगाडि हलमा छिरिसक्नु पर्ने छ )
  * स्थान: 600-8216 京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939
  स्टेशन : Kyoto Station (JR line) ---(स्टेशन बाट पैदल 5 मिनेट पैदल )

  * उपस्थिति जनाउँदा :
  ① फर्मल ड्रेस (सुट) मा र
  ② रिरेकिस्यो साथमा लिएर आउनुहोला ।

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ ।

  नोट: कृपया इच्छुक महानुभावहरुले आफ्नो नाम र फोन नम्बर Viber मार्फत टिपाईदिनुहोला ।

  भाइवर नम्बर: 080-4680-5205
  सम्पर्क समय: 10:00 ~17:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र) ।
  नोट : सिमित सिट मात्र रहने हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला... धन्यवाद !!

  कानागावा-केनको लागि होटेलमा स्युउस्योकु गर्ने अवसर, (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 4 comments • 960 views • 2018-05-23 17:41 • 来自相关话题

   होटेलमा स्युउस्योकु गर्ने अवसर:
  - काम: Customer handling, Reservation, Cleaning & Hygiene etc.
  - ठेगाना  : कानागावा-केन (Kanagawa-ken)
  - आवस्यकता: 3 जना 

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動) भिषा लिएर बस्नु भएकोहरूलाई उपयुक्त ।
  - कम्तिमा  N2 level को भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।

  - काम: दिनको 8 घण्टा ।
  - तलब : 250,000 円 ~ 
  - बोनस : बर्षको 2 पटक: 6月, 12月 मा दिइने । 
  - काममा खाना र बस्ने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क तथा अन्य जानकारीको लागि :
  = 03-6870-3212 (Japanese Speaker only )
   H Agent株式会社
  〒106-0032
  東京都港区六本木5丁目16-50 
  六本木デュープレックス 查看全部
  photo1-concierge.jpg

   होटेलमा स्युउस्योकु गर्ने अवसर:
  - काम: Customer handling, Reservation, Cleaning & Hygiene etc.
  - ठेगाना  : कानागावा-केन (Kanagawa-ken)
  - आवस्यकता: 3 जना 

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動) भिषा लिएर बस्नु भएकोहरूलाई उपयुक्त ।
  - कम्तिमा  N2 level को भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।

  - काम: दिनको 8 घण्टा ।
  - तलब : 250,000 円 ~ 
  - बोनस : बर्षको 2 पटक: 6月, 12月 मा दिइने । 
  - काममा खाना र बस्ने व्यवस्था भएको ।

  सम्पर्क तथा अन्य जानकारीको लागि :
  = 03-6870-3212 (Japanese Speaker only )
   H Agent株式会社
  〒106-0032
  東京都港区六本木5丁目16-50 
  六本木デュープレックス

  स्याइनको बन्ने अवसर, Recruiting Company, Free Working Visa

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1426 views • 2018-05-21 11:24 • 来自相关话题

   स्याइनको बन्ने  अवसर , (Free Visa Support)
  - ठेगाना  : ikebukuro Station (North exit) बाट 6-8 मिनेट पैदल 
  - 〒170-0014 東京都豊島区1-7-18 6F

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動) भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू
  - I.T / International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई उपयुक्त छ ।
  - N2 level  

   केन्स्यु अवधि भर :
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।
  - DayShift: 960円
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 170,000 円 ~200,000円 ~
  - कामको अनुभव र काम प्रतिको लगाव अनुसार तलबमा निर्धारण गरिने छ  ।

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  सम्पर्क :
  = 080-3702-9195 ( Japanese Speaker )
   


  अन्य जानकारीहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ : 查看全部
  162275-636283002658194936-16x9.jpg

   स्याइनको बन्ने  अवसर , (Free Visa Support)
  - ठेगाना  : ikebukuro Station (North exit) बाट 6-8 मिनेट पैदल 
  - 〒170-0014 東京都豊島区1-7-18 6F

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動) भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू
  - I.T / International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई उपयुक्त छ ।
  - N2 level  

   केन्स्यु अवधि भर :
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।
  - DayShift: 960円
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 170,000 円 ~200,000円 ~
  - कामको अनुभव र काम प्रतिको लगाव अनुसार तलबमा निर्धारण गरिने छ  ।

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  सम्पर्क :
  = 080-3702-9195 ( Japanese Speaker )
   


  अन्य जानकारीहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ :
  aaa.JPG

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support), Saitama-ken

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1158 views • 2018-04-09 14:40 • 来自相关话题

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - सुन्तला प्याकिङ्ग गर्ने कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा 20-25  मिनेट ।
  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!


   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - समय: 8:00 ~17:00/18:00
  - हप्ताको 5 दिन ।
  - दिनको 8 घण्टा ( ओवरटाइम भएको खण्डमा सोहि अनुरुप पैसा दिइनेछ )।

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।
  - DayShift: 900円~1000円
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance,etc.)
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  f34fd372303d5f3ab1848cd76fbf27e8.jpg

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - सुन्तला प्याकिङ्ग गर्ने कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनीको बसमा 20-25  मिनेट ।
  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

  vacancyClosed.png


   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - समय: 8:00 ~17:00/18:00
  - हप्ताको 5 दिन ।
  - दिनको 8 घण्टा ( ओवरटाइम भएको खण्डमा सोहि अनुरुप पैसा दिइनेछ )।

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने ।
  - DayShift: 900円~1000円
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने ।
   
  स्याइन (社員 )भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 円 ~ (inc. tax, insurance,etc.)
  - यातायात खर्च: पुरै उपलब्ध हुने ।
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदीको व्यवस्था । 
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​ सम्म हुने । 

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
  img5.jpg

  हाक्केन स्याइनको लागि स्युउस्योकु/ तेन्स्योकूको अवसर, Free Visa Support (Kanagawa-ken)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1504 views • 2018-04-09 12:04 • 来自相关话题

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - भेजिटेबल बर्गिकरण गर्ने कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawasaki Station बाट कम्पनीको बसमा 10-15  मिनेट ।
  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - राति 12 बजे देखि  बिहानको 7 बजे सम्म 
  - बिहानको 7 बजे देखि दिउँसोको 1 बजे सम्म अथवा 
  - रातिको 12 बजे देखि दिउँसोको 12 बजे सम्म पनि हुन सक्ने 

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
  - DayShift:1080円 , NightShift:1350円
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने 

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  社員 भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 yen 
  - यातायात खर्चको व्यवास्था 
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  0-02-08-4c77df84ff33c87d3b22b9e73a59ef01d298275bf512e56c32bb30ec256a8623_full.jpg

  हाक्केन स्याइनको लागि अवसर , (Free Visa Support)
  - भेजिटेबल बर्गिकरण गर्ने कम्पनिमा ।
  - स्टेशन : Kawasaki Station बाट कम्पनीको बसमा 10-15  मिनेट ।
  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने आदि)  !!

  गर्न सक्नुपर्ने:
  - राति 12 बजे देखि  बिहानको 7 बजे सम्म 
  - बिहानको 7 बजे देखि दिउँसोको 1 बजे सम्म अथवा 
  - रातिको 12 बजे देखि दिउँसोको 12 बजे सम्म पनि हुन सक्ने 

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि छोटोपनि हुन सक्छ )।
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
  - DayShift:1080円 , NightShift:1350円
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने 

   उपयुक्त:
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरू अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - International Business (कोकुसाइ बिजिनेसु ) पढ्नुभएकोहरुलाई मात्र उपयुक्त छ ।
  - N2/N3 level बराबर भाषा बोल्न सक्ने । (certificate अनिवार्य छैन )

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  社員 भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 yen 
  - यातायात खर्चको व्यवास्था 
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
  - बोनस (बर्षको 2 पटक )​

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  स्युउस्योकुको (就職) लागि नि:सुल्क सेचुमेइखाइ (説明会)

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1385 views • 2018-02-06 18:04 • 来自相关话题

  यहि आउँदो फेबुअरी 21 तारिख (2月。21日), बुधबार 13 :30 बजे सेचुमेइखाइ हुन गईरहेको हुँदा, 
  आउदो 3月 मा सेनमोन/ दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने तसर्थ स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने 
  महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला । सेनमोन/ दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस / बिजिनेस सम्बन्धि पढ़िरख्नु 
  भएको र विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि कम्पनीमा नेपालीको लिडर /खान्नरीस्या भएर काम गर्न इच्छुक 
  महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।

  * समय : फेब्रुअरी 21 , 13 :30 
  * स्थान : Kawagoe Station ,West Exit 
  (स्टेशन बाट पैदल 10 देखि 12 मिनेट पैदल )
  〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町 12ー17 5th Floor 

  * लिएर आउनु पर्ने सामाग्रीहरु: 
  ① फर्मल ड्रेस (सुट), कलम, नोट आदि, 
  ② रिरेकिस्यो

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ र सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:सुल्क हुन् । 

  नोट: कृपया इच्छुक महानुभावहरुले आफ्नो नाम र फोन नम्बर, फोन/ Viber मार्फत टिपाईदिनुहोला । धन्यवाद
  सम्पर्क नम्बर र सम्पर्क समय : 080-4680-5205 (monday to friday) 10am to 5pm 查看全部

  a820ada8.jpg

  यहि आउँदो फेबुअरी 21 तारिख (2月。21日), बुधबार 13 :30 बजे सेचुमेइखाइ हुन गईरहेको हुँदा, 
  आउदो 3月 मा सेनमोन/ दाइगाकु सोचुग्योउ गर्दै हुनुहुने तसर्थ स्युउस्योकु को लागि तयारि गर्दै हुनुहुने 
  महानुभावहरुले सम्पर्क गर्नुहोला । सेनमोन/ दाइगाकुमा कोकुसाई बिजिनेस / बिजिनेस सम्बन्धि पढ़िरख्नु 
  भएको र विभिन्न यासाई, निकु, कुदामोनो आदि कम्पनीमा नेपालीको लिडर /खान्नरीस्या भएर काम गर्न इच्छुक 
  महानुभावहरुले उपस्थिति जनाउन सक्नुहुने छ ।

  * समय : फेब्रुअरी 21 , 13 :30 
  * स्थान : Kawagoe Station ,West Exit 
  (स्टेशन बाट पैदल 10 देखि 12 मिनेट पैदल )
  〒350-1121 埼玉県川越市脇田新町 12ー17 5th Floor 

  * लिएर आउनु पर्ने सामाग्रीहरु: 
  ① फर्मल ड्रेस (सुट), कलम, नोट आदि, 
  ② रिरेकिस्यो

  सेचुमेइखाइमा उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरु मध्येबाट रिरेकिस्यो छनोट गरि अन्तर्वार्ताको लागि बोलाइनेछ र सेचुमेइखाइ देखि स्युउसोकु सम्म सबै प्रकृयाहरु नि:सुल्क हुन् । 

  नोट: कृपया इच्छुक महानुभावहरुले आफ्नो नाम र फोन नम्बर, फोन/ Viber मार्फत टिपाईदिनुहोला । धन्यवाद
  सम्पर्क नम्बर र सम्पर्क समय : 080-4680-5205 (monday to friday) 10am to 5pm

  d946d79dab961c37bca816f86c4352f3.jpg

  ( Part Time Job in Japan ) मा स्युउस्योकु (就職)!!

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1071 views • 2018-01-26 10:26 • 来自相关话题

  कृपया सबै कुरा ब्रिस्तित रुपमा पढेर मात्र सम्पर्क गरिदिनु होला ।
  Saitama-ken, Kawagoe (本社)
  - 1 देखि 3 हप्ता सम्म केन्स्यु अवधि,
  - त्यसपछि छनोट भएमा स्याइनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।
   
   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि ।
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा
  - जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)।
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने ) ।
  - IT अथवा Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन ) ।

  社員 भइसकेपछि :
  - मासिक तलब : ¥2,00,000 (ट्याक्स, इन्सुरेन्स,आदि जोडेर ) ।
  - बोनस पनि उपलब्ध छ ।
  - कामको लगाभ हेरेर बार्षिक तलब ब्रिदी हुने ।
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।

  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने।
  - 電話 受付 ( फोन उठाउने),  宣伝 (पोस्टहरु पब्लिस गर्ने ), कामहरु स्योउखाइ गर्ने सक्ने आदि ।
  - Basic Computer Skill हुनुपर्ने ​।​
  - समय अनुरुप Article हरु लेख्न सक्ने हुनुपर्ने ​।

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)छनोट ​।
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - स्याइन  (社員)को लागि प्रकृया अगाडि बढाइने  ​।

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
    查看全部
  19961663_464537837240767_3079400571535073694_n.png

  कृपया सबै कुरा ब्रिस्तित रुपमा पढेर मात्र सम्पर्क गरिदिनु होला ।
  Saitama-ken, Kawagoe (本社)
  - 1 देखि 3 हप्ता सम्म केन्स्यु अवधि,
  - त्यसपछि छनोट भएमा स्याइनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने ।
   
   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि ।
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा
  - जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)।
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने ) ।
  - IT अथवा Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन ) ।

  社員 भइसकेपछि :
  - मासिक तलब : ¥2,00,000 (ट्याक्स, इन्सुरेन्स,आदि जोडेर ) ।
  - बोनस पनि उपलब्ध छ ।
  - कामको लगाभ हेरेर बार्षिक तलब ब्रिदी हुने ।
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम ।

  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने।
  - 電話 受付 ( फोन उठाउने),  宣伝 (पोस्टहरु पब्लिस गर्ने ), कामहरु स्योउखाइ गर्ने सक्ने आदि ।
  - Basic Computer Skill हुनुपर्ने ​।​
  - समय अनुरुप Article हरु लेख्न सक्ने हुनुपर्ने ​।

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)छनोट ​।
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - स्याइन  (社員)को लागि प्रकृया अगाडि बढाइने  ​।

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
   

  Opportunity to change in Working Visa , Shizuoka-ken

  sarojmaharjan Published the article • 2 comments • 1773 views • 2018-01-19 13:32 • 来自相关话题

  Shizuoka-ken,
   
  - स्टेशन : 
  a) Shimo-Togari Station बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट ।
  b) MISHIMA STATION बाट कम्पनीको बसमा 15 मिनेट ।

  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - 現場の社員(Site Staff) , 現場 管理社会 (Site Management)
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने  आदि)  !!

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि निर्धारण गरिने )
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने 

   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  社員 भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 yen 
  - यातायात खर्चको व्यवास्था 
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
  - बोनस

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
    查看全部
  i1784_718x459.jpg

  Shizuoka-ken,
   
  - स्टेशन : 
  a) Shimo-Togari Station बाट कम्पनीको बसमा 10 मिनेट ।
  b) MISHIMA STATION बाट कम्पनीको बसमा 15 मिनेट ।

  - कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - 現場の社員(Site Staff) , 現場 管理社会 (Site Management)
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने  आदि)  !!

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि निर्धारण गरिने )
  - केन्स्यु(研修) अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
  - यातायात खर्च : प्रति महिना 1 मान सम्म  उपलब्ध हुने 

   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
  - जापानमा सेन्मोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

  छनोट प्रक्रिया:
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - नाइते प्रदान(内定)
  - ट्रेनिंग       (研修)
  - स्याइन       (社員)

  社員 भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 yen 
  - यातायात खर्चको व्यवास्था 
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
  - बोनस

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---13:00 देखि 16:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।
   

  Part Time Job in Japan

  sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 502 views • 2018-01-15 22:49 • 来自相关话题

  बढ्दो लोकप्रियता र व्यस्तता संगै पार्ट टाइम जब इन जापान,
  ( Part Time Job in Japan ) को लागि स्टाफको आवस्यकता 

  खावागोए साइतामा-केन (本社)
  1 देखि 2 हप्ता सम्म केन्स्यु अवधि,
  त्यसपछि छनोट भएमा स्याइनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने
   
   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
  - जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - IT अथवा Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

  社員 भइसकेपछि :
  - मासिक तलब : ¥2,00,000 (ट्याक्स, इन्सुरेन्स,आदि जोडेर )
  - बोनस पनि उपलब्ध छ 
  - कामको लगाभ हेरेर बार्षिक तलब ब्रिदी हुने 
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम 

  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने।
  - 電話 受付 ( फोन उठाउने),  宣伝 (पोस्टहरु पब्लिस गर्ने ), कामहरु स्योउखाइ गर्ने आदि ।​

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  बढ्दो लोकप्रियता र व्यस्तता संगै पार्ट टाइम जब इन जापान,
  ( Part Time Job in Japan ) को लागि स्टाफको आवस्यकता 

  खावागोए साइतामा-केन (本社)
  1 देखि 2 हप्ता सम्म केन्स्यु अवधि,
  त्यसपछि छनोट भएमा स्याइनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने
   
   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
  - जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - IT अथवा Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

  社員 भइसकेपछि :
  - मासिक तलब : ¥2,00,000 (ट्याक्स, इन्सुरेन्स,आदि जोडेर )
  - बोनस पनि उपलब्ध छ 
  - कामको लगाभ हेरेर बार्षिक तलब ब्रिदी हुने 
  - हप्ताको 5 दिन र दिनको 8 घण्टा काम 

  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने।
  - 電話 受付 ( फोन उठाउने),  宣伝 (पोस्टहरु पब्लिस गर्ने ), कामहरु स्योउखाइ गर्ने आदि ।​

  सम्पर्क :
  = 080-4680-5205( part time job in japan )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।