Notification settings The new notifications

  बेड-मेकिङ्गमा (भाषा सामान्य)

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 4 person concerned • 0 replies • 85 views • 2019-05-28 16:28 • 来自相关话题

  Supermarket product sorting Job, Takashimadaira Station (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 89 views • 2019-05-27 14:01 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुपाको समानहरु बर्गिकरण गर्ने (सिवाके/しわけ)
  स्थान: इताबाशी-कु, टोक्यो 
  स्टेशन: ताकासीमादाइरा स्टेशन ( Takashimadaira Station ), स्टेशन बाट 10 मिनेट पैदल

  कामको प्रकार: 8:00~17:00 
  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: प्रति दिन 500円 सम्म उपलब्ध छ ।

  नोट: यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  काम हुने दिन: सातै दिन 
  (कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नुपर्ने छ। गाकुसेइहरुको हकमा शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部
  कामको प्रकार: सुपाको समानहरु बर्गिकरण गर्ने (सिवाके/しわけ)
  स्थान: इताबाशी-कु, टोक्यो 
  स्टेशन: ताकासीमादाइरा स्टेशन ( Takashimadaira Station ), स्टेशन बाट 10 मिनेट पैदल

  कामको प्रकार: 8:00~17:00 
  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: प्रति दिन 500円 सम्म उपलब्ध छ ।

  नोट: यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  काम हुने दिन: सातै दिन 
  (कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नुपर्ने छ। गाकुसेइहरुको हकमा शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने छ )
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  【management of Nepalese, translation, bread manufacturing】

  Reply

  Job in Kanagawa-kenAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 158 views • 2019-05-22 18:10 • 来自相关话题

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Job in Tokyogautamca Replied • 2 person concerned • 2 replies • 202 views • 2019-05-21 11:09 • 来自相关话题

  वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 99 views • 2019-05-16 14:01 • 来自相关话题

  सरसफाईको काम

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 2 person concerned • 0 replies • 120 views • 2019-05-14 10:18 • 来自相关话题

  सरसफाईको काम

  Reply

  Job in TokyoAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 90 views • 2019-05-14 10:17 • 来自相关话题

  स्युउस्योकु गर्ने अवसर !! Haneda Airport

  Working Visa sarojmaharjan Published the article • 20 comments • 2493 views • 2019-05-10 19:14 • 来自相关话题

  स्युउस्योकु गर्ने अवसर !! 
   
  कामको प्रकार: हवाइ जहाजको सरसफाई, स्टाफहरुको व्यबस्थापन गर्ने, भर्ति गर्ने आदि  
  काम गर्ने स्थान: हानेदा इन्टरनेसनल  एरपोर्ट (Haneda International Airport )

  काम: शिफ्ट सिस्टममा काम गर्ने: 
  (1) 07:55-16:55
  (2) 16:30-24:00 
  (3) 00:00-09:30 

  ब्रेक हुने समय : 1 घण्टा 
   
  तलब: 176,000円 देखि सुरु ~
  यातायात खर्च: प्रति महिना 30,000円 सम्म उपलब्ध छ 

  बोनस: उपलब्ध छ 
  स्याकाइ होकेनहरु :उपलब्ध छ 

  - अनुभव नभएकोहरुलाइ पनि उपयुक्त छ 
  - जापानिज भाषा थोरै बोल्न सक्नेहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  - जापानिज भाषा लेख्न पढ्न नजानेकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  - उमेर समूह: २० बर्ष ~ ५० बर्ष सम्मको हरुलाई उपयुक्त 
   
  नोट : स्युउस्योकु गर्न मिल्ने भिषाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ (जस्तै: कम्पनी  चेन्ज गर्न खोज्नु भएकोहरु, जापानमा सेन्मोन अथवा  दाइगाकु सोचुग्योउ गर्नुभएको, एइज्युउ भिषा, तेइज्युउ भिषा  )
   
  कृपया आफ्नो
  १. नाम 
  २. ठेगाना
  ३. भिषाको प्रकार
  ४. भिषाको म्याद 
  ५. रिरेकिस्यो भएमा रिरेकिस्यो पठाउनुहोला 
  लगायतको विवरण टिपाईदिनुहोला !!

  सम्पर्क : 
  =  070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  = jinzai@kiwa-g.co.jp
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र) 查看全部
  Screen_Shot_2019-05-10_at_19.28_.20_.png

  स्युउस्योकु गर्ने अवसर !! 
   
  कामको प्रकार: हवाइ जहाजको सरसफाई, स्टाफहरुको व्यबस्थापन गर्ने, भर्ति गर्ने आदि  
  काम गर्ने स्थान: हानेदा इन्टरनेसनल  एरपोर्ट (Haneda International Airport )

  काम: शिफ्ट सिस्टममा काम गर्ने: 
  (1) 07:55-16:55
  (2) 16:30-24:00 
  (3) 00:00-09:30 

  ब्रेक हुने समय : 1 घण्टा 
   
  तलब: 176,000円 देखि सुरु ~
  यातायात खर्च: प्रति महिना 30,000円 सम्म उपलब्ध छ 

  बोनस: उपलब्ध छ 
  स्याकाइ होकेनहरु :उपलब्ध छ 

  - अनुभव नभएकोहरुलाइ पनि उपयुक्त छ 
  - जापानिज भाषा थोरै बोल्न सक्नेहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  - जापानिज भाषा लेख्न पढ्न नजानेकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  - उमेर समूह: २० बर्ष ~ ५० बर्ष सम्मको हरुलाई उपयुक्त 
   
  नोट : स्युउस्योकु गर्न मिल्ने भिषाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ (जस्तै: कम्पनी  चेन्ज गर्न खोज्नु भएकोहरु, जापानमा सेन्मोन अथवा  दाइगाकु सोचुग्योउ गर्नुभएको, एइज्युउ भिषा, तेइज्युउ भिषा  )
   
  कृपया आफ्नो
  १. नाम 
  २. ठेगाना
  ३. भिषाको प्रकार
  ४. भिषाको म्याद 
  ५. रिरेकिस्यो भएमा रिरेकिस्यो पठाउनुहोला 
  लगायतको विवरण टिपाईदिनुहोला !!

  सम्पर्क : 
  =  070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  = jinzai@kiwa-g.co.jp
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)

  Meat company, Seibu-tachikawa Station (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 590 views • 2019-05-07 15:56 • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)
  b) 9:00~ 18:00 (9am to 6pm)
  c) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)
  d) 22:00 ~ 7:00 (10pm to 7am) 
   
  - प्रति घण्टा:  985円~ 1235円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 2-3 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部
  b800accd5f8a9a07f489ab0b7407bd21.jpg

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = (Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र) ।

  - काम गर्ने समय: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm)
  b) 9:00~ 18:00 (9am to 6pm)
  c) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)
  d) 22:00 ~ 7:00 (10pm to 7am) 
   
  - प्रति घण्टा:  985円~ 1235円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - कम्पनि बाट कामको लुगा दिने व्यवस्था भएको  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 2-3 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  वर्किङ्ग भिषाको अवसर !!

  Working Visa sarojmaharjan Published the article • 6 comments • 788 views • 2019-05-01 17:31 • 来自相关话题

  अन्तर्वार्ता: May 5 साँझको ६:०० बजे टोक्यो  शिम्बाशी स्टेशन  (Shimbashi Station ) मा हुने  ।

  कामको प्रकार: फ्याक्ट्रीमा मेसिनहरु प्रयोग गरेर समानहरु काट्ने, उत्पादन गर्ने आदि।
  यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  काम गर्ने स्थान: नागानो-केन   (Nagano -ken  )

  बिशेषता:
  - भाषा राम्रो संग बोल्न नसक्नेहरुको लागि पनि उपयुक्त छ ।
  - सेइ-स्याइन (正社員) नियुक्तिको व्यवस्था पनि भएको  ।
  - प्रमोशनको  व्यवस्था भएको ।
  - कम्पनी बाट बस्ने कोठाको व्यवस्था भएको ।

  काम गर्ने समय: 9:00 ~ 18:00 + ओवरटाइम पनि हुने ।
  तलब: बेसिक मासिक तलब 150,000 円  बाट सुरु हुने ।
  ओवरटाइम भएको खण्डमा ओवरटाइमको रकम पनि दिइने छ ।

  यो काम अवैध बस्नुभएको, भ्रमण भिषामा हुनुहुने महानुभावहरुलाइ उपयुक्त छैन ।

  कृपया आफ्नो
  १. नाम 
  २. ठेगाना
  ३. भिषाको प्रकार
  ४. भिषाको म्याद 
  ५. रिरेकिस्यो भएमा रिरेकिस्यो पठाउनुहोला 
  लगायतको विवरण टिपाईदिनुहोला !!

  सम्पर्क : 
  =  070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  = jinzai@kiwa-g.co.jp
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र) 查看全部
  a.JPG

  अन्तर्वार्ता: May 5 साँझको ६:०० बजे टोक्यो  शिम्बाशी स्टेशन  (Shimbashi Station ) मा हुने  ।

  कामको प्रकार: फ्याक्ट्रीमा मेसिनहरु प्रयोग गरेर समानहरु काट्ने, उत्पादन गर्ने आदि।
  यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  काम गर्ने स्थान: नागानो-केन   (Nagano -ken  )

  बिशेषता:
  - भाषा राम्रो संग बोल्न नसक्नेहरुको लागि पनि उपयुक्त छ ।
  - सेइ-स्याइन (正社員) नियुक्तिको व्यवस्था पनि भएको  ।
  - प्रमोशनको  व्यवस्था भएको ।
  - कम्पनी बाट बस्ने कोठाको व्यवस्था भएको ।

  काम गर्ने समय: 9:00 ~ 18:00 + ओवरटाइम पनि हुने ।
  तलब: बेसिक मासिक तलब 150,000 円  बाट सुरु हुने ।
  ओवरटाइम भएको खण्डमा ओवरटाइमको रकम पनि दिइने छ ।

  यो काम अवैध बस्नुभएको, भ्रमण भिषामा हुनुहुने महानुभावहरुलाइ उपयुक्त छैन ।

  कृपया आफ्नो
  १. नाम 
  २. ठेगाना
  ३. भिषाको प्रकार
  ४. भिषाको म्याद 
  ५. रिरेकिस्यो भएमा रिरेकिस्यो पठाउनुहोला 
  लगायतको विवरण टिपाईदिनुहोला !!

  सम्पर्क : 
  =  070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  = jinzai@kiwa-g.co.jp
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)