Notification settings The new notifications

  Bentou Job, Okinawa

  Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 137 views • 2019-08-06 11:07 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: ओकिनावा-केन (Okinawa-ken)  
  स्टेशन: NAHA एरिया बाट कम्पनीको बस सेवा उपलब्ध छ ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 19:00 
  प्रति घण्टा: 900 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 दिइने छ ।  
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा) ।
  उपयुक्त: डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ

  सम्पर्क :
  = 080 3979 4902 (नेपाली)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला । 查看全部
  e7e061c42393c1a0a961ff4b6080f109.jpg

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: ओकिनावा-केन (Okinawa-ken)  
  स्टेशन: NAHA एरिया बाट कम्पनीको बस सेवा उपलब्ध छ ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 19:00 
  प्रति घण्टा: 900 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 दिइने छ ।  
  काम हुने दिन : सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा) ।
  उपयुक्त: डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ

  सम्पर्क :
  = 080 3979 4902 (नेपाली)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।

  कोन्बिनिको काम LAWSON

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 2 person concerned • 0 replies • 130 views • 2019-08-02 12:37 • 来自相关话题

  Bento Job, Katsutadai Station, Chiba-ken

  Job in Chiba-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 218 views • 2019-08-02 10:00 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: चिबा-केन (Chiba-ken)  
  स्टेशन : खाचुतादाइ स्टेशन ( Katsutadai Station )  बाट कम्पनीको बसमा १५-२० मिनेट ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 ~800円 सम्म उपलब्ध छ।  
  काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  = 080 3903 9883 (नेपाली)
  = 049 293 3322 (अफिस)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।
  =====================================================
   
  Job Type: Bento Job
  Location: Chiba-ken
  Station: Katsutadai Station (Company Bus Available)
  Required Language: Basic
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Hourly Wage: 1000 yen
  Transportation Fare: Up to 400 yen/ day.
   
  contact: 
  = 090 6658 9841 
  = 080 3903 9883 查看全部
  Capture.PNG

  कामको प्रकार : बेन्तोउ कम्पनीमा 
  स्थान: चिबा-केन (Chiba-ken)  
  स्टेशन : खाचुतादाइ स्टेशन ( Katsutadai Station )  बाट कम्पनीको बसमा १५-२० मिनेट ।

  भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।

  कामको समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात ख़र्च: दिनको 400円 ~800円 सम्म उपलब्ध छ।  
  काम: हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 

  बिशेषता :
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  = 080 3903 9883 (नेपाली)
  = 049 293 3322 (अफिस)
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला ।
  =====================================================
   
  Job Type: Bento Job
  Location: Chiba-ken
  Station: Katsutadai Station (Company Bus Available)
  Required Language: Basic
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
   
  Hourly Wage: 1000 yen
  Transportation Fare: Up to 400 yen/ day.
   
  contact: 
  = 090 6658 9841 
  = 080 3903 9883

  मिट र भेजिटेबल कम्पनीमा

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 116 views • 2019-07-25 10:18 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: मिट र  भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन(Saitama-ken) तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 15 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्छ ।

  - कामको समय: रातीको 8 बजे देखि बिहानको 5 बजे सम्म 

  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 8 बजे देखि 10 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1000円
  - राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - यो काम महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ।​ 

  सम्पर्क : 
  = 090 6658 9841  (Nepali) 
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  20181227170152.jpg

  - कामको प्रकार: मिट र  भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन(Saitama-ken) तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 15 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्छ ।

  - कामको समय: रातीको 8 बजे देखि बिहानको 5 बजे सम्म 

  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 8 बजे देखि 10 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1000円
  - राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्मको समयमा प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - यो काम महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ।​ 

  सम्पर्क : 
  = 090 6658 9841  (Nepali) 
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।