Notification settings The new notifications

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 39 views • 2019-02-12 17:26 • 来自相关话题

  Orange Packing Job

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 97 views • 2019-02-11 16:58 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंगको काम (Orange Packing Job)
   
  पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  स्थान: साइतामा-केन 
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय:
  a)  08:00 ~ 18:00 अथवा ,
  b)  09:00 ~ 19:00

  - प्रति घण्टा : 1000円 (पुरुष) 
  - यातायात खर्च: 500 円।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  - आवस्यकता: 
  = 10 जना (पुरुष) ।

  सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (अफिस )
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  =====================================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Orange packing Job
  Location: Saitama Prefecture
  Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

  note: This Job is suitable for male only.

  Working Hours: 
  a) 08:00 ~ 18:00  OR, 
  b) 9:00 ~ 19:00

  Hourly Wage: 1000円
  Transportation Fare: 500円
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
  Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
   
  Characteristics:
  - Japanese Language: Not Required
  - Student and Dependent visa can take salary in cash.
   
  Required number of people: 10 people (Male) 
   
  Contact:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese ) 查看全部

  fresh-fruit-packaging-net-500x500.png

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंगको काम (Orange Packing Job)
   
  पुरुषको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  स्थान: साइतामा-केन 
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय:
  a)  08:00 ~ 18:00 अथवा ,
  b)  09:00 ~ 19:00

  - प्रति घण्टा : 1000円 (पुरुष) 
  - यातायात खर्च: 500 円।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  - आवस्यकता: 
  = 10 जना (पुरुष) ।

  सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (अफिस )
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  =====================================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Orange packing Job
  Location: Saitama Prefecture
  Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

  note: This Job is suitable for male only.

  Working Hours: 
  a) 08:00 ~ 18:00  OR, 
  b) 9:00 ~ 19:00

  Hourly Wage: 1000円
  Transportation Fare: 500円
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
  Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
   
  Characteristics:
  - Japanese Language: Not Required
  - Student and Dependent visa can take salary in cash.
   
  Required number of people: 10 people (Male) 
   
  Contact:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese )

  काम को सुचना

  Reply

  Job in Chiba-kengrowthship Post • 1 person concerned • 0 replies • 51 views • 2019-02-08 17:22 • 来自相关话题

  Vegetable Company, Higashi Tokorozawa

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 104 views • 2019-02-08 16:21 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।

  स्टेशन:
  a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
  b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा) 
  c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 

  = माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनीको बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

  कामको समय : 
  a) 17:00 ~ 23:00 अथवा,
  b) 18:00 ~ 23:00

  प्रति घण्टा: 900円
  (राति 22:00 बजे देखि 23:00 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1125円)
  यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  ।

  काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार ।

  आवस्यकता: 7-8 जना ।

  बिशेषता :
  - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 9686 7789 (Nepali) 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
    查看全部

  bce464e9fde3368da02ccb02f23e8411.png

  कामको प्रकार : सजिलो काम! भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने ।

  स्टेशन:
  a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
  b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा) 
  c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 

  = माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनीको बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

  कामको समय : 
  a) 17:00 ~ 23:00 अथवा,
  b) 18:00 ~ 23:00

  प्रति घण्टा: 900円
  (राति 22:00 बजे देखि 23:00 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1125円)
  यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  ।

  काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार ।

  आवस्यकता: 7-8 जना ।

  बिशेषता :
  - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ ।​
  - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 9686 7789 (Nepali) 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
   

  Meat Company, Handcash Job !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 122 views • 2019-02-08 16:01 • 来自相关话题

  Handcash पनि लिन सकिने ।
  शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।
  गाकुसेइहरुलाइ प्राथमिकता।
   कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  काम गर्ने समय : 8:00 ~ 17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट 
  प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)   
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ===========================================================

  Work Type: Meat Company.
  Location: Saitama- ken
  Station: Kawagoe Station
   
  Suitable for both male and female.
  Language level: Very Basic is ok.
   
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00 (8 hours fix shift)
  Hourly Wage: 1000円 (for male) // 900円 (for female)
  Transportation Fare: Not available
   
  - Working Days: Should be able to work atleast 2 days a week.
  - Weekend shift is also available.(Saturday and Sunday).
  - Priority is given to the student visa.

   
  Contact: 090 6658 9841 (for Japanese, English or Nepali language) 查看全部
  8063c7d1a1e87ac5fa949e33cd984678.jpg

  Handcash पनि लिन सकिने ।
  शनिबार र आइतबार मात्र पनि गर्न सकिने ।
  गाकुसेइहरुलाइ प्राथमिकता।
   कामको विवरण: मीट कम्पनीमा 
  स्टेशन : Kawagoe Station बाट कम्पनी बसमा ।

  महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त  छ ।
  भाषा: थोरै भए पुग्ने ।

  काम गर्ने समय : 8:00 ~ 17:00  (8am to 5pm)-- 8 घण्टा फिक्स शिफ्ट 
  प्रति घण्टा: 1000円 (पुरुष) //  900円  (महिला)   
  यातायात खर्च : उपलब्ध छैन ।            

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  ===========================================================

  Work Type: Meat Company.
  Location: Saitama- ken
  Station: Kawagoe Station
   
  Suitable for both male and female.
  Language level: Very Basic is ok.
   
  Working Hours: 8:00 ~ 17:00 (8 hours fix shift)
  Hourly Wage: 1000円 (for male) // 900円 (for female)
  Transportation Fare: Not available
   
  - Working Days: Should be able to work atleast 2 days a week.
  - Weekend shift is also available.(Saturday and Sunday).
  - Priority is given to the student visa.

   
  Contact: 090 6658 9841 (for Japanese, English or Nepali language)

  Yakiniku Restaurant, Shinjuku (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 132 views • 2019-02-07 10:11 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: हलको काम ,याकिनिकु रेस्टुरेन्ट
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, 
  स्टेशन : सिन्जुकु 
  प्रति घण्टा: 1030 円 
  काम गर्ने समय : 10:30 ~ 15:00
  काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 
  भाषा: दैनिकीमा प्रयोग हुने  भाषा बोल्न सक्ने  

  सम्पर्क : 090-9358-3323 (Nepali)
           : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

   =========================================

  Working Category:Yakiniku Restaurent
  Working Time: 10:30 to 15:00  (monday to friday)
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent
  Station: Shinjuku Station
  Hourly Wage: 1030 円 
  Language: Daily conversation level
  Contact:
  : 090-9358-3323
  :please leave a message if your call is not received. 查看全部

  9a0729a8263c37f16fe9ef27ce174721.jpg

  कामको प्रकार: हलको काम ,याकिनिकु रेस्टुरेन्ट
  काम गर्न मिल्ने भिषा: डिपेनडेण्ट ,पर्मानेण्ट, 
  स्टेशन : सिन्जुकु 
  प्रति घण्टा: 1030 円 
  काम गर्ने समय : 10:30 ~ 15:00
  काम गर्ने बार: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 
  भाषा: दैनिकीमा प्रयोग हुने  भाषा बोल्न सक्ने  

  सम्पर्क : 090-9358-3323 (Nepali)
           : फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला

   =========================================

  Working Category:Yakiniku Restaurent
  Working Time: 10:30 to 15:00  (monday to friday)
  Workable Visa Type : Dependent,Permanent
  Station: Shinjuku Station
  Hourly Wage: 1030 円 
  Language: Daily conversation level
  Contact:
  : 090-9358-3323
  :please leave a message if your call is not received.

  होटेलमा स्युउस्योकु !! Tokyo Area

  Working Visa sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 100 views • 2019-02-07 09:44 • 来自相关话题

  होटेलमा स्युउस्योकु !!
  केइयाकु स्याइन, सेइ-स्याइन (हाकेन कम्पनीबाट)
  भिषा सपोर्ट उपलब्ध छ

  काम: फ्रन्ट, सरसफाई आदि !

  काम गर्ने स्थान: टोक्यो एरियामा
  - Ochanomizu (御茶ノ水)
  - Suidobashi (水道橋)
  - Hachioji (八王子)
  - Akasaka (赤坂 )
  - Sangenjaya (三軒茶屋 )

  आवस्यकता: १० जना
  भाषा: N2 लेवेल बराबर हुनुपर्ने
  उमेर: ३० बर्ष मुनि

  शैक्षिक योग्यता:
  - दाइगाकु अथवा सेन्मोन गाक्कोउ सोचुग्योउ भएको
  - होटेल सम्बन्धि पढ्नु भएको
  - होटेल सम्बधि अनुभव भएको भए उत्तम

  अन्य: हंसमुख, ग्राहक/ क्लाइन्ट संग शिष्टाचार संग प्रस्तुत हुनसक्छ

  पारिश्रमिक:
  a) प्रति घण्टा: 1000円~ 1250円
  b) प्रति घण्टा: 958円~ 1062円 (बस्ने सुबिधा लिने खण्डमा )
  यातायात खर्च: उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार )

  काम:
  - शिफ्ट अनुसार
  - हप्ताको २ दिन बिदा हुने
  - महिनाको 160 घण्टा काम हुने
  - हप्तामा १-२ दिन रातिको शिफ्ट गर्नुपर्ने

  सम्पर्क: 070-3314-5019 (साइयोउ तान्तोउ, जापानीज  भाषी )
  इमेल: jinzai@kiwa-g.co.jp 查看全部
  172e19f449897b535ac62d1ca6bdf74d.jpg

  d0f64f293dd4279ee9be5842609d60a.png


  होटेलमा स्युउस्योकु !!
  केइयाकु स्याइन, सेइ-स्याइन (हाकेन कम्पनीबाट)
  भिषा सपोर्ट उपलब्ध छ

  काम: फ्रन्ट, सरसफाई आदि !

  काम गर्ने स्थान: टोक्यो एरियामा
  - Ochanomizu (御茶ノ水)
  - Suidobashi (水道橋)
  - Hachioji (八王子)
  - Akasaka (赤坂 )
  - Sangenjaya (三軒茶屋 )

  आवस्यकता: १० जना
  भाषा: N2 लेवेल बराबर हुनुपर्ने
  उमेर: ३० बर्ष मुनि

  शैक्षिक योग्यता:
  - दाइगाकु अथवा सेन्मोन गाक्कोउ सोचुग्योउ भएको
  - होटेल सम्बन्धि पढ्नु भएको
  - होटेल सम्बधि अनुभव भएको भए उत्तम

  अन्य: हंसमुख, ग्राहक/ क्लाइन्ट संग शिष्टाचार संग प्रस्तुत हुनसक्छ

  पारिश्रमिक:
  a) प्रति घण्टा: 1000円~ 1250円
  b) प्रति घण्टा: 958円~ 1062円 (बस्ने सुबिधा लिने खण्डमा )
  यातायात खर्च: उपलब्ध छ (कम्पनीको नियम अनुसार )

  काम:
  - शिफ्ट अनुसार
  - हप्ताको २ दिन बिदा हुने
  - महिनाको 160 घण्टा काम हुने
  - हप्तामा १-२ दिन रातिको शिफ्ट गर्नुपर्ने

  सम्पर्क: 070-3314-5019 (साइयोउ तान्तोउ, जापानीज  भाषी )
  इमेल: jinzai@kiwa-g.co.jp

  Vegetable packing Job, Chiba-ken

  Job in Chiba-kensarojmaharjan Published the article • 2 comments • 177 views • 2019-02-06 13:59 • 来自相关话题

  Handcash लिन सकिने 
  - अन्तर्वार्ता भोलि खासिवा स्टेशनमा हुने 
  - कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 
  - स्थान : चिबा-केन ,खासिवा

   - स्टेशन​:Khasiwa Station (खासिवा स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा 20 मिनेट 

  - भाषा:भाषा नभए पनि हुने।

  - काम हुने दिन:  आइतबार देखि बिहिबार सम्म (कम्तिमा २ दिन काम गर्नुपर्ने ) ।
  - काम बिदा हुने दिन: शनिबार र आइतबार  ।

  - प्रति घण्टा : 900円 ~920円
  - कामको समय : 
  a)  9:00〜16:00   [ यो समयमा: 900円 ]
  b) 17:00 ~ 22:00  [ यो समयमा: 920円 ]

  नोट:  बिहान 9:00 बजे देखि राति 22:00 बजे सम्म पनि काम गर्न सकिनेछ ।

  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
  - भिषा: गाकुसेइ , डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : २०-२५ जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 049 293 5695 (अफिस)
  = 080 4324 4681 (नेपाली)
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 
   
  =======================================
   
  English Version:
   
  Handcash Available:
  Job Type: Vegetable packing job.
  Location: Chiba-ken
  Station: Kashiwa Station  (from station 20minutes by company bus)
  Japanese Language: Not required.
  Working Days: Sunday to Thursday (should able to work at least 2 days)
  Holidays: Friday and Saturday.
  Hourly Wage: 900円 ~920円
  Working Hours:
  a)  9:00〜16:00   [ During this time: 900円 ]
  b) 17:00 ~ 22:00 [ During this time: 920円 ]

  Note: You can work from 9:00 to 22:00 also.

  Transportation Fare: Not available.
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent, Spouse or Refugee (with work permit).
  Vacancy for: 20- 25 people
  Contact: 
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 4324 4681 (for english, nepali or japanese language) 查看全部
  a.JPG

  Handcash लिन सकिने 
  - अन्तर्वार्ता भोलि खासिवा स्टेशनमा हुने 
  - कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने काम 
  - स्थान : चिबा-केन ,खासिवा

   - स्टेशन​:Khasiwa Station (खासिवा स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा 20 मिनेट 

  - भाषा:भाषा नभए पनि हुने।

  - काम हुने दिन:  आइतबार देखि बिहिबार सम्म (कम्तिमा २ दिन काम गर्नुपर्ने ) ।
  - काम बिदा हुने दिन: शनिबार र आइतबार  ।

  - प्रति घण्टा : 900円 ~920円
  - कामको समय : 
  a)  9:00〜16:00   [ यो समयमा: 900円 ]
  b) 17:00 ~ 22:00  [ यो समयमा: 920円 ]

  नोट:  बिहान 9:00 बजे देखि राति 22:00 बजे सम्म पनि काम गर्न सकिनेछ ।

  - यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन 
  - भिषा: गाकुसेइ , डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : २०-२५ जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 049 293 5695 (अफिस)
  = 080 4324 4681 (नेपाली)
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 
   
  =======================================
   
  English Version:
   
  Handcash Available:
  Job Type: Vegetable packing job.
  Location: Chiba-ken
  Station: Kashiwa Station  (from station 20minutes by company bus)
  Japanese Language: Not required.
  Working Days: Sunday to Thursday (should able to work at least 2 days)
  Holidays: Friday and Saturday.
  Hourly Wage: 900円 ~920円
  Working Hours:
  a)  9:00〜16:00   [ During this time: 900円 ]
  b) 17:00 ~ 22:00 [ During this time: 920円 ]

  Note: You can work from 9:00 to 22:00 also.

  Transportation Fare: Not available.
  Visa Type: Student, Dependent, Permanent, Spouse or Refugee (with work permit).
  Vacancy for: 20- 25 people
  Contact: 
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 4324 4681 (for english, nepali or japanese language)

  Meat Company, Chiba

  Job in Chiba-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 137 views • 2019-02-06 09:47 • 来自相关话题

  काम: मिट प्याकिङ्ग गर्ने कम्पनी भित्र 
  स्थान: चिबा-केन 
  स्टेशन: शिन माचुदो, माचुदो स्टेशन बाट २० मिनेट (फ्री गाडी उपलब्ध छ )
  ह्यांड क्यास ओके

  आवस्यकता: 
  पुरुष : ३ जना 
  महिला: ३ जना 

  काम गर्ने समय:
  a) 8:00 ~ 18:00 अथवा 
  b) 12:00 ~ 21:00 

  प्रति घण्टा: 900 円  

  सम्पर्क: Rizing c&I Corp.

   047-712-0327 
   09040702044 (for Nepali or Japanese language) 查看全部

  a.JPG

  काम: मिट प्याकिङ्ग गर्ने कम्पनी भित्र 
  स्थान: चिबा-केन 
  स्टेशन: शिन माचुदो, माचुदो स्टेशन बाट २० मिनेट (फ्री गाडी उपलब्ध छ )
  ह्यांड क्यास ओके

  आवस्यकता: 
  पुरुष : ३ जना 
  महिला: ३ जना 

  काम गर्ने समय:
  a) 8:00 ~ 18:00 अथवा 
  b) 12:00 ~ 21:00 

  प्रति घण्टा: 900 円  

  सम्पर्क: Rizing c&I Corp.

   047-712-0327 
   09040702044 (for Nepali or Japanese language)

  Working visa offer !! for Sendai

  Working Visa sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 367 views • 2019-02-05 15:31 • 来自相关话题

  - स्थान: मियागी-केन , सेन्दाई ( 宮城県仙台 )

  - फ्याक्ट्री/ कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - 現場の社員(Site Staff) , 現場 管理社会 (Site Management)
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने  आदि)  !!

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि निर्धारण गरिने )
  - केन्स्यु(研修)अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
  - यातायात खर्च 1मान सम्म प्रति महिना 
   

   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
  - जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

  छनोट प्रक्रिया:
  - फोन (電話)
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - केन्स्युउ/ ट्रेनिंग (研修)
  - स्याइन       (社員)

  社員 भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 yen 
  - पुरै यातायात खर्च उपलब्ध हुनेछ  
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
  - बोनस (Bonus) बर्षको 2 पटक सम्म 

  सम्पर्क :
  =090-6658-9841
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला 查看全部

  a.JPG

  - स्थान: मियागी-केन , सेन्दाई ( 宮城県仙台 )

  - फ्याक्ट्री/ कोउज्योउ (工場)मा नेपालीहरुको लिडर भएर काम गर्ने  ।
  - 現場の社員(Site Staff) , 現場 管理社会 (Site Management)
  - (गेन्बाको स्याइन बनेर नेपालीहरूको मेनसेचू लिने, कामको शिफ़्टहरू मिलाउने  आदि)  !!

   केन्स्यु अवधि भर :
  - 1 देखि 3 महिना सम्म केन्स्यु गर्नु पर्ने । ( कामको लगाभ हेरेर यो अवधि निर्धारण गरिने )
  - केन्स्यु(研修)अवधिभर प्रति घण्टाको दरले पैसा प्राप्त गर्न सकिने 
  - यातायात खर्च 1मान सम्म प्रति महिना 
   

   उपयुक्त:
  - आउदो 3月 मा सोचुग्योउ हुने गाकुसेईहरुको लागि 
  - तेन्स्योकू (転職) गर्न खोज्नु भएकोहरूलाइ अथवा 
  - जापानमा सेनमोन अथवा दाइगाकु सकेर तोकूतेइ खाचुदोउ (特定活動)
     भिषा लिएर बस्नु भएकोहरू (कम्तिमा 4-5 महिनाको भिषा बाँकि भएको हुनुपर्ने )
  - Business related पढीराख्नु भएकोहरू लाई ।
  - N3/N2 level बराबर कुराकानी गर्न सक्ने हनुपर्ने। (certificate अनिवार्य छैन )

  छनोट प्रक्रिया:
  - फोन (電話)
  - रिकेकिस्यो (履歴書)
  - अन्तरवार्ता  (面接)
  - केन्स्युउ/ ट्रेनिंग (研修)
  - स्याइन       (社員)

  社員 भइसकेपछि :
  - तलब 2,00,000 yen 
  - पुरै यातायात खर्च उपलब्ध हुनेछ  
  - बार्षिक तलबमा ब्रिदी हुने
  - बोनस (Bonus) बर्षको 2 पटक सम्म 

  सम्पर्क :
  =090-6658-9841
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला