Notification settings The new notifications

  Company

  Reply

  Job in Saitama-kenAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 46 views • 2018-11-24 22:39 • 来自相关话题

  Working Visa (正社員) for Ladies

  Working Visa sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 120 views • 2018-11-23 16:48 • 来自相关话题

  JOB VACANCY (正社員)
  Major bank foreign exchange system (IT JOB)
  Contents of work: (Starting from January 2019)
  - Data Testing & verifying.
  - Translation Job
  - Data testing Job

  Work place: Kachidoki (TOKYO)

  Years of experience: Not compulsory.
  IT knowledge: Not required.
  Working Hours: 9: 00 ~ 17: 30
  Number of Interviews: Possibly 2 times.
  Salary: 200,000 – 230,000 yen

  Note: Only suitable for ladies.

  Required qualification:
  Japanese language: N1 level (certificate not compulsory)
  English reading and writing level.
  Basic computer skills

  Candidates are required to send resume in Japanese.
  For Further enquiries:
  Mobile: 080-3702-9195
  Viber: 080-3702-9195
  E-mail: koukimei@kiwa-g.co.jp 查看全部

  キャプチャ.PNG

  JOB VACANCY (正社員)
  Major bank foreign exchange system (IT JOB)
  Contents of work: (Starting from January 2019)
  - Data Testing & verifying.
  - Translation Job
  - Data testing Job

  Work place: Kachidoki (TOKYO)

  Years of experience: Not compulsory.
  IT knowledge: Not required.
  Working Hours: 9: 00 ~ 17: 30
  Number of Interviews: Possibly 2 times.
  Salary: 200,000 – 230,000 yen

  Note: Only suitable for ladies.

  Required qualification:
  Japanese language: N1 level (certificate not compulsory)
  English reading and writing level.
  Basic computer skills

  Candidates are required to send resume in Japanese.
  For Further enquiries:
  Mobile: 080-3702-9195
  Viber: 080-3702-9195
  E-mail: koukimei@kiwa-g.co.jp

  Salad Company !!

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 195 views • 2018-11-23 11:16 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: सलाद बनाउने कम्पनीमा ।
  - स्थान: किता-खासुखाबे , साइतामा-केन
  - स्टेशन: Kita -Kasukabe Station (खासुखाबे स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता: नभए पनि हुने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 
  - काम हुने दिन: सातै दिन काम हुने (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )

  - भिषा:  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा : 1000 円
  - यातायात ख़र्च : 500 円
  - आवस्यकता: 10 जना 

  - काम यहि डिसेम्बर 19 तारिख देखि सुरु हुने भएकोले मेन्सेचुको लागि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सम्पर्क :
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 049 293 5695 (Office)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm) 查看全部

  ad.PNG


  - कामको प्रकार: सलाद बनाउने कम्पनीमा ।
  - स्थान: किता-खासुखाबे , साइतामा-केन
  - स्टेशन: Kita -Kasukabe Station (खासुखाबे स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको बसमा ।

  - भाषा आवस्यकता: नभए पनि हुने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 
  - काम हुने दिन: सातै दिन काम हुने (काम गर्ने दिन आपशी सल्लाहमा )

  - भिषा:  गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट भिषा र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको )
  - महिलाहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  - प्रति घण्टा : 1000 円
  - यातायात ख़र्च : 500 円
  - आवस्यकता: 10 जना 

  - काम यहि डिसेम्बर 19 तारिख देखि सुरु हुने भएकोले मेन्सेचुको लागि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला ।

  सम्पर्क :
  = 080 4324 4681 (Nepali)
  = 049 293 5695 (Office)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

  Cake Company

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 233 views • 2018-11-23 09:17 • 来自相关话题

  केक कम्पनीमा कामको अवसर !!
  केटीहरूको लागि मात्र उपयुक्त 

  काम: केक बनाउने (सजिलो काम)
  स्टेशन : Musashi-Ranzan Station 
  भाषा: थोरै भए पुग्ने  ।
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।

  प्रति घण्टा: 950 円
  ट्रेन भाडा: 500 円
  काम हुने  समय:  9:00 ~17:00
  आवस्यक संख्या: 12 जना  ।

  सम्पर्क: 
  = 080-4324-4681 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.PNG

  केक कम्पनीमा कामको अवसर !!
  केटीहरूको लागि मात्र उपयुक्त 

  काम: केक बनाउने (सजिलो काम)
  स्टेशन : Musashi-Ranzan Station 
  भाषा: थोरै भए पुग्ने  ।
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।

  प्रति घण्टा: 950 円
  ट्रेन भाडा: 500 円
  काम हुने  समय:  9:00 ~17:00
  आवस्यक संख्या: 12 जना  ।

  सम्पर्क: 
  = 080-4324-4681 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  Mie-ken Job

  Other Areas Jobs Pradip Replied • 1 person concerned • 1 replies • 320 views • 2018-11-21 13:44 • 来自相关话题

  Vegetable packing

  Reply

  Job in TokyoAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 58 views • 2018-11-21 13:40 • 来自相关话题

  Bento Job ........ (Yanasegawa Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 180 views • 2018-11-20 15:26 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : Saitama-ken
  - स्टेशन : Yanasegawa Station बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 
  =============================================
  DayShift: (आइतबार देखि मंगलबार सम्म: FixShift )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : FixShift )
  - कामको समय: 20:00~05:00  ( नोट: 20:00~22:00 को समयमा प्रति घण्टा:900円)
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन ​।​
  =================================================

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 
   
  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (Nepali) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)। 查看全部

  sdfdsfdsfa.PNG

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : Saitama-ken
  - स्टेशन : Yanasegawa Station बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 
  =============================================
  DayShift: (आइतबार देखि मंगलबार सम्म: FixShift )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : FixShift )
  - कामको समय: 20:00~05:00  ( नोट: 20:00~22:00 को समयमा प्रति घण्टा:900円)
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन ​।​
  =================================================

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 
   
  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (Nepali) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।

  Meat Company, Seibu-tachikawa Station

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 283 views • 2018-11-20 10:55 • 来自相关话题

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  - काम गर्ने शिफ्ट: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm) 
  b) 9:00 ~ 18:00 (9am to 6pm)
  c) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।  查看全部

  aaa.PNG

  - काम: मिट कम्पनिमा 
  - स्टेशन : Seibu-Tachikawa Station (सेइबु-ताचिकावा स्टेशन) बाट पैदल 20 मिनेट ।
  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम : 5~8 डिग्री ।​

  - भाषा: सामान्य बोल्न सक्ने ।
   
  - भिषा:
  = गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट ,पर्मानेन्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको हुनुपर्ने ) ।
  = Handcash लिन मिल्ने तर डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र ।

  - काम गर्ने शिफ्ट: 
  a) 8:00 ~ 17:00 (8am to 5pm) 
  b) 9:00 ~ 18:00 (9am to 6pm)
  c) 15:00 ~22:00 (3pm to10pm)

  - प्रति घण्टा:  985円
  - यातायात खर्च:  500 円 / दिन 
   
  - महिला र पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त छ  ।
  - हप्ताको कम्तिमा 3~4 दिन गर्न सक्नुपर्ने छ   ।
  - आवस्यक संख्या: 15-20 जना सम्म ​।
   
  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपारुजिन ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 

  Kumagaya Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 177 views • 2018-11-16 13:21 • 来自相关话题

  - काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा ।

  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा।
  - भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00am)+ओवरटाइम
  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )।
  - यातायात ख़र्च: 400 円
  - बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।
  सम्पर्क:
  = 049 293 3322 (Office)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​। 查看全部

  c.PNG

  - काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा ।

  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा।
  - भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00am)+ओवरटाइम
  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )।
  - यातायात ख़र्च: 400 円
  - बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।
  सम्पर्क:
  = 049 293 3322 (Office)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ​।