Notification settings The new notifications

  भेजिटेबल-फलफुलको काम , Misatochuo Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 2 comments • 142 views • 2018-11-16 12:03 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: भेजिटेबल-फलफुलको काम 
  स्थान: Saitama -Ken (साइतामा-केन)
  स्टेशन: MisatoChuo Station (मिसातो-चुओ स्टेशन ) बाट १०-१५ मिनेट पैदल

  भाषा : सामान्य भाषा ।

  काम गर्ने शिफ्ट: 9:00〜18:00
  प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाडा: 500円 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ( २ दिन गर्न सक्नुपर्ने  )
  महिला-पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  सम्पर्क :
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म ) 查看全部

  b.PNG

  कामको प्रकार: भेजिटेबल-फलफुलको काम 
  स्थान: Saitama -Ken (साइतामा-केन)
  स्टेशन: MisatoChuo Station (मिसातो-चुओ स्टेशन ) बाट १०-१५ मिनेट पैदल

  भाषा : सामान्य भाषा ।

  काम गर्ने शिफ्ट: 9:00〜18:00
  प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाडा: 500円 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ( २ दिन गर्न सक्नुपर्ने  )
  महिला-पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  सम्पर्क :
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म )

  Mie -Ken, Hobo Station

  Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 1 comments • 410 views • 2018-11-16 11:28 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
  - बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部

  b.PNG

  - कामको प्रकार: MC Donald 's को  भेजिटेबल प्रसोधन गर्ने कम्पनीमा  । 

  - स्थान: Mie -Ken (मिए-केन) 
  - स्टेशन: Hobo Station (होबो  स्टेशन) बाट लोकल बसमा 20 मिनेट ।

  - भाषा आवश्यकता: भाषा नभएकोले पनि गर्न सकिने  ।

  - कामको समय: 12:00 ~ 19:00
   - प्रति घण्टा: 1200 円 
  - यातायात ख़र्च:  500円 ​।

  - काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ।
  - काम गर्ने दिन आपसी सल्लाहमा मिलाउन सकिने छ ।
  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको ) ।
  - बिशेषता: गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषाले ह्यान्डक्याश लिन सक्ने ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681(Nepali) 
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  Kurihashi Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 367 views • 2018-11-16 10:55 • 来自相关话题

  Night Shift Job !!
  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (Nepali) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला । 查看全部
  a.PNG

  Night Shift Job !!
  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (Nepali) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  भेजिटेबल कम्पनिमा (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 1 comments • 288 views • 2018-11-15 17:42 • 来自相关话题

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको लागि  ।
   
  प्रति घण्टा: 985 円 
  यातायात ख़र्च: 500 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला । 查看全部

  a2.png

  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनिमा ।
  स्थान: Tokyo
   
  स्टेशन: Seibu-Tachikawa Station  बाट 10 मिनेट पैदल ।
  भाषा आवस्यकता: सामान्य बोलीचालीको भाषा ।

  कामको समय: 8:00 ~ 15:00

  काम हुने दिन:  बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबारको लागि  ।
   
  प्रति घण्टा: 985 円 
  यातायात ख़र्च: 500 円 
  आवस्यक संख्या: 4~5  जना ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841  ( Nepali ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = कृपया उल्लेखित समयमा मात्र फोन गर्नुहोला ।

  Vegetable Company, Okabe Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 207 views • 2018-11-15 17:02 • 来自相关话题

  काम दुइवटा फ्याक्ट्रीको लागि छ :

  ======================================
  1) Vegitech Company:
  - कामको प्रकार :
  - महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  
   - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - यातायात ख़र्च: 400円​
  - प्रति घण्टा: 
  a) महिला: 900円 
  b) पुरुष: 1000円 
     =======================================
  2) Vegi Meal Company:
  - कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग र कटिंग गर्ने काम ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - प्रति घण्टा: 900円 
  - यातायात ख़र्च: 500円
  =======================================

  - स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
  ( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
   
  सम्पर्क : 
  = 080 3944 2571 (नेपारुजिन )
  = कृपया भाइबरमा मेसेज गरिदिनुहोला ​। 查看全部
  a1.png


  काम दुइवटा फ्याक्ट्रीको लागि छ :


  ======================================
  1) Vegitech Company:
  - कामको प्रकार :
  - महिला: भेजिटेबल कटिंग ,प्याकिङ्ग गर्ने ।
  - पुरुष: कटिंग, प्याकिंगको लागि आवस्यक सामग्री ओसार-पसार गर्ने ।  
   - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - यातायात ख़र्च: 400円​
  - प्रति घण्टा: 
  a) महिला: 900円 
  b) पुरुष: 1000円 
     =======================================
  2) Vegi Meal Company:
  - कामको प्रकार : भेजिटेबल प्याकिंग र कटिंग गर्ने काम ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00 ​
  - प्रति घण्टा: 900円 
  - यातायात ख़र्च: 500円
  =======================================

  - स्थान:  Saitama-ken (साइतामा-केन )
  - स्टेशन: Okabe Station (ओकाबे स्टेशन) बाट 10-15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा ।

  - भाषा आवस्यकता :  सामान्य ।

  - काम गर्नु पर्ने दिन: सातै दिन काम हुने ठाउँ  ।
  ( शनिबार ,आइतबार र सार्वजनिक बिदाको दिन मात्र पनि गर्न सकिने छ।)

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
   
  सम्पर्क : 
  = 080 3944 2571 (नेपारुजिन )
  = कृपया भाइबरमा मेसेज गरिदिनुहोला ​।

  चक्लेट प्याकिंग / निरीक्षण लगायतका काम , Wakaba Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 56 views • 2018-11-14 20:38 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: चक्लेट प्याकिंग / निरीक्षण लगायतका काम 
  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-ken)
  स्टेशन: वाकाबा स्टेशन (Wakaba Station) बाट 10 मिनेट कम्पनीको बसमा 
  ट्रेन लाइन: तोबु-तोजो लाइन (Tobu Tojo Line)
  काम हुने समय : 09: 00 - 17: 00 
  काम हुने अवधि: March महिनाको अन्तिम सम्म (यो अवधि लम्बिन पनि सक्ने छ)
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (हप्ताको 3-4 दिन गर्न सकिने )
  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 
   
  सम्पर्क: 080 6845 1733 (ミシマ)---जापानिज भाषी 
  सम्पर्क समय : 9:00 ~19:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ) 查看全部
  कामको प्रकार: चक्लेट प्याकिंग / निरीक्षण लगायतका काम 
  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-ken)
  स्टेशन: वाकाबा स्टेशन (Wakaba Station) बाट 10 मिनेट कम्पनीको बसमा 
  ट्रेन लाइन: तोबु-तोजो लाइन (Tobu Tojo Line)
  काम हुने समय : 09: 00 - 17: 00 
  काम हुने अवधि: March महिनाको अन्तिम सम्म (यो अवधि लम्बिन पनि सक्ने छ)
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (हप्ताको 3-4 दिन गर्न सकिने )
  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 
   
  सम्पर्क: 080 6845 1733 (ミシマ)---जापानिज भाषी 
  सम्पर्क समय : 9:00 ~19:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र )

  ​काम: ग्रोसरी सामानहरुको बर्गिकरण (Grocery)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 160 views • 2018-11-14 10:07 • 来自相关话题

  काम:  ग्रोसरी सामानहरुको बर्गिकरण (Grocery) 

  स्थान: साइतामा-केन 

  स्टेशन :  स्टेशनबाट कम्पनिको बसमा 10~15 मिनेट 
  a) Hanno Station (हान्नो स्टेशन) 
  b) Tsurugashima Station (चुरुगाशिमा स्टेशन)
  c) Iruma Station (इरुमा स्टेशन)

  नोट: यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ  । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:30  ~ 17:30
   
  प्रति घण्टा: 950円 ~1000円
  यातायात खर्च: 300 円 सम्म  

  काम हुने  दिन: सातै दिन हुने , आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (Nepali)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = 049 293 3322 (Office)
  ( सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00)
   
  ========================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Grocery product sorting job.
  Location: Saitama-ken
  Station: 
  a) Hanno Station
  b) Tsurugashima Station
  c) Iruma Station 
   (From station 10 to 15 minutes by bus)
   
  Note: This job is only suitable for Gents.
  Language: Basic language is ok.
   
  Working Hours: 8:30 ~ 17:30
  Hourly Wage: 950円 ~1000円
  Transportation Fare: 300 円 / day.
   
  Working Days: 7 days a week (you can consult for your suitable days)
   
  Contact: Monday to Friday
  = 090 6658 9841 (English,Nepali & Japanese Speaker)
  = 080 3944 2571 ((English,Nepali & Japanese Speaker)
  = 049 293 3322  (Office) 查看全部

  a.PNG

  काम:  ग्रोसरी सामानहरुको बर्गिकरण (Grocery) 

  स्थान: साइतामा-केन 

  स्टेशन :  स्टेशनबाट कम्पनिको बसमा 10~15 मिनेट 
  a) Hanno Station (हान्नो स्टेशन) 
  b) Tsurugashima Station (चुरुगाशिमा स्टेशन)
  c) Iruma Station (इरुमा स्टेशन)

  नोट: यो काम पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ  । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:30  ~ 17:30
   
  प्रति घण्टा: 950円 ~1000円
  यातायात खर्च: 300 円 सम्म  

  काम हुने  दिन: सातै दिन हुने , आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (Nepali)
  = 080 3944 2571 (Nepali)
  = 049 293 3322 (Office)
  ( सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00)
   
  ========================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Grocery product sorting job.
  Location: Saitama-ken
  Station: 
  a) Hanno Station
  b) Tsurugashima Station
  c) Iruma Station 
   (From station 10 to 15 minutes by bus)
   
  Note: This job is only suitable for Gents.
  Language: Basic language is ok.
   
  Working Hours: 8:30 ~ 17:30
  Hourly Wage: 950円 ~1000円
  Transportation Fare: 300 円 / day.
   
  Working Days: 7 days a week (you can consult for your suitable days)
   
  Contact: Monday to Friday
  = 090 6658 9841 (English,Nepali & Japanese Speaker)
  = 080 3944 2571 ((English,Nepali & Japanese Speaker)
  = 049 293 3322  (Office)

  क्यान्डी/ चक्लेट प्याकिंगको काम , Sakado Station

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 44 views • 2018-11-13 18:18 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: क्यान्डी/ चक्लेट प्याकिंगको काम 
  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-ken)
  स्टेशन: साकादो स्टेशन (Sakado Station) बाट कम्पनीको बसमा 
  काम हुने समय : 8: 30-17: 00 
  काम हुने अवधि: March महिनाको अन्तिम सम्म 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )
  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 
   
  सम्पर्क: 080 6845 1733 (ミシマ)---जापानिज भाषी 
  सम्पर्क समय : 9:00 ~19:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र ) 查看全部
  कामको प्रकार: क्यान्डी/ चक्लेट प्याकिंगको काम 
  स्थान: साइतामा-केन (Saitama-ken)
  स्टेशन: साकादो स्टेशन (Sakado Station) बाट कम्पनीको बसमा 
  काम हुने समय : 8: 30-17: 00 
  काम हुने अवधि: March महिनाको अन्तिम सम्म 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )
  प्रति घण्टा: 1000円
  यातायात खर्च: उपलब्ध छैन 
   
  सम्पर्क: 080 6845 1733 (ミシマ)---जापानिज भाषी 
  सम्पर्क समय : 9:00 ~19:00 (सोमबार देखि शुक्रबार भित्र )