Notification settings The new notifications

  Meat Company (Sendai)

  Job in Sendaisarojmaharjan Published the article • 0 comments • 222 views • 2019-01-25 17:36 • 来自相关话题

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language)
    查看全部

  CR022K14-chicken-package.jpg

  काम: निकु मिलाएर प्याकिङ्ग गर्ने । 
  स्थान: सेन्दाई , मियागी-केन 

  स्टेशन: Tatekoshi Station (तातेकोशी स्टेशन ) बाट 10 मिनेट लोकल बसमा । 
  भिषा: डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त । 
  भाषा: थोरै भए पनि हुने । 

  कामको समय: 8:00  ~ 17:00/18:00
  ( दिनको कम्तिमा 8 घण्टा काम )
   
  प्रति घण्टा: 950 円   (8 घण्टा भन्दा माथि: +25% अप हुने )
  यातायात खर्च: दिनको 800 円 सम्म उपलब्ध छ  ।

  काम गर्न सकिने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, आफुले रोजेको दिनमा मिलाउन सकिने छ ।

  सम्पर्क:
  = 090 6658 9841 (नेपाली)
  =090 6479 3040 (नेपाली)
   
  ==============================================
  English Version: 
   
  Work Type: Meat Packing Job
  Location: Miyagi-ken, Sendai
   
  Station: Tatekoshi Station (From station 10minutes by localbus).
  Visa Type: Dependent Visa
  Language: Very Basic is okay.
   
  Working Hours: 8:00  ~ 17:00/18:00
  Hourly Wage: 950円 
  ( Above 8 hours, overtime wage will+25%up).
   
  Transportation Fare: 800円 /day.
  Working Days: Monday to Friday (Working Days can be chosen)
   
  Contact: 
  = 090 6658 9841 (english, nepali or japanese language)
  =090 6479 3040 (english, nepali or japanese language)
   

  Vegetable Company (Okegawa Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 327 views • 2019-01-24 22:06 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने !! सजिलो काम !!
  भाषा : नभएपनि हुने ।

  स्टेशन : यी स्थानहरुबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ 
  a) Okegawa Station
  b) Kawagoe STation
  c) Sakado Station
  d) Kasumigaseki Station
  e) Ageo Station
  f) Kita- Ageo Station
  g) Omiya Station
  h) Miyahara Station


  काम हुने दिन: आइतबार बाट बिहिबार सम्म।
  बिदा हुने दिन : शुक्रबार र शनिबार 

  काम गर्ने समय : 
  a) 9:00 ~ 17:00 (9:00AM to 5:00PM)
  b) 18:00 ~ 2:00 (6:00PM to 2:00AM)

  प्रति घण्टा :  950 円 ~1000円 
  (रातिको 10 बजे पछि प्रतिघण्टामा:+ 25% अप हुने )

  ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन  ।
  काम गर्ने दिन : आइतबार देखी बिहिबार सम्म।
  भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  सम्पर्क:
  = 049 293 5695 (अफिस) 
  = 080 4324 4681 (नेपाली)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   
  ==================================================
  English Version:
   
  Work Type: Vegetable Packing Job
  Location: Saitama-ken
   
  Station: ( Bus Service Available from these Stations)
  a) Okegawa Station
  b) Kawagoe STation
  c) Sakado Station 
  d) Kasumigaseki Station
  e) Ageo Station
  f) Kita- Ageo Station
  g) Omiya Station
  h) Miyahara Station
   
  Language: Not Required.
  Working Days: Sunday to Thursday (Atleast 2 days)
  Company's Holiday: Friday and Saturday.
   
  Working Hours: 950 円 ~1000円 
  (After 10:00pm hourly wage will be up by +25%)
  Train Fare: Not Available
   
  Visa: Student, Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit)
   
  Contact: 
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 4324 4681 (For english, nepali or japanese language) 查看全部
  8c8ff34c4251cdfa65aa5773f1f7d229.jpg

  कामको प्रकार: भेजिटेबल प्याकिंग गर्ने !! सजिलो काम !!
  भाषा : नभएपनि हुने ।

  स्टेशन : यी स्थानहरुबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ 
  a) Okegawa Station
  b) Kawagoe STation
  c) Sakado Station
  d) Kasumigaseki Station
  e) Ageo Station
  f) Kita- Ageo Station
  g) Omiya Station
  h) Miyahara Station  काम हुने दिन: आइतबार बाट बिहिबार सम्म।
  बिदा हुने दिन : शुक्रबार र शनिबार 

  काम गर्ने समय : 
  a) 9:00 ~ 17:00 (9:00AM to 5:00PM)
  b) 18:00 ~ 2:00 (6:00PM to 2:00AM)

  प्रति घण्टा :  950 円 ~1000円 
  (रातिको 10 बजे पछि प्रतिघण्टामा:+ 25% अप हुने )

  ट्रेन भाड़ा : उपलब्ध छैन  ।
  काम गर्ने दिन : आइतबार देखी बिहिबार सम्म।
  भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट, पर्मानेण्ट र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको)

  सम्पर्क:
  = 049 293 5695 (अफिस) 
  = 080 4324 4681 (नेपाली)
  ​= सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

   
  ==================================================
  English Version:
   
  Work Type: Vegetable Packing Job
  Location: Saitama-ken
   
  Station: ( Bus Service Available from these Stations)
  a) Okegawa Station
  b) Kawagoe STation
  c) Sakado Station 
  d) Kasumigaseki Station
  e) Ageo Station
  f) Kita- Ageo Station
  g) Omiya Station
  h) Miyahara Station
   
  Language: Not Required.
  Working Days: Sunday to Thursday (Atleast 2 days)
  Company's Holiday: Friday and Saturday.
   
  Working Hours: 950 円 ~1000円 
  (After 10:00pm hourly wage will be up by +25%)
  Train Fare: Not Available
   
  Visa: Student, Dependent, Permanent or Refugee visa (with work permit)
   
  Contact: 
  = 049 293 5695 (Office)
  = 080 4324 4681 (For english, nepali or japanese language)

  Orange Company (Kawagoe Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 149 views • 2019-01-22 17:31 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंगको काम (Orange Packing Job)

  स्थान: साइतामा-केन 
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय:
  a)  08:00 ~ 18:00 अथवा ,
  b)  09:00 ~ 19:00

  - प्रति घण्टा : 900円  (महिला) , 1000円 (पुरुष) 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  - आवस्यकता: 
  = 30 जना  (महिला) । 
  = 10 जना (पुरुष) ।

  सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (अफिस )
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)
  =====================================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Orange packing Job
  Location: Saitama Prefecture
  Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

  Working Hours: 
  a) 08:00 ~ 18:00  OR, 
  b) 9:00 ~ 19:00

  Hourly Wage: 900円 ~1000円
  Transportation Fare: Not available.
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
  Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
   
  Characteristics:
  - Japanese Language: Not Required
  - Suitable for both Male and Female.
  - Student and Dependent visa can take salary in cash.
   
  Required number of people: 
  = Female: 30 people.
  = Male: 10 people.
   
  Contact:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese ) 查看全部
  826689220c1ed77e6de2548d799bf04c.jpg.pagespeed_.ce_.C2SP495_1e_.jpg

  कामको प्रकार: सुन्तला प्याकिंगको काम (Orange Packing Job)

  स्थान: साइतामा-केन 
  स्टेशन : Kawagoe Station ( खावागोए स्टेशन ) बाट कम्पनीको बसमा ।
   
  - कामको गर्ने समय:
  a)  08:00 ~ 18:00 अथवा ,
  b)  09:00 ~ 19:00

  - प्रति घण्टा : 900円  (महिला) , 1000円 (पुरुष) 
  - यातायात खर्च: उपलब्ध छैन।

  - भिषा: गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट भिषाको र रिफ्युजी भिषा (वर्क पर्मिट भएको) लागि उपयुक्त  ।
  - काम हुने दिन: हप्ताको सातै दिन (कम्तिमा २ दिन गर्न सक्नु पर्ने )।

   विशेषता:
  - भाषा नभए पनि गर्न सकिने  ।
  - महिला पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त ।
  - गाकुसेइ र डिपेनडेन्टलाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ । 

  - आवस्यकता: 
  = 30 जना  (महिला) । 
  = 10 जना (पुरुष) ।

  सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (अफिस )
  = 080 4083 2791 (नेपाली )
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म । सम्पर्क समय : 9am to 6pm)

  =====================================================
   
  English Version:
   
  Job Type: Orange packing Job
  Location: Saitama Prefecture
  Station: Kawagoe Station (Company Bus available)

  Working Hours: 
  a) 08:00 ~ 18:00  OR, 
  b) 9:00 ~ 19:00

  Hourly Wage: 900円 ~1000円
  Transportation Fare: Not available.
   
  Visa Type: Student, Dependent and Refugee visa (with work permit).
  Working Days: 7 Days (should able to work atleast twice a week)
   
  Characteristics:
  - Japanese Language: Not Required
  - Suitable for both Male and Female.
  - Student and Dependent visa can take salary in cash.
   
  Required number of people: 
  = Female: 30 people.
  = Male: 10 people.
   
  Contact:
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4083 2791 (for english, nepali or Japanese )

  Bento Job (Yanasegawa Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 287 views • 2019-01-22 16:11 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : साइतामा-केन 
  - स्टेशन : Yanasegawa Station ( यानासेगावा स्टेशन ) बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 

  DayShift: (सोमबार र मंगलबार: फिक्स शिफ्ट )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : फिक्स शिफ्ट )
  - कामको समय: 20:00~05:00 
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
    ( नोट: 22:00~05:00 को समयमा प्रति घण्टा:1133円 र सो बाहेकको समयमा प्रति घण्टा: 900円 )
  - यातायात खर्च: रातिको शिफ्टको लागि उपलब्ध छैन ।

  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (नेपाली ) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
   
  =========================================================
   
  English Version:
  Work Type: Bento Job (Day and Night Shift)
  Location: Saitama-ken
  Station: Yanasegawa Station (10 minutes by walk)
  Japanese Language: Very Basic Conversation
   
  Visa Type: Student, Dependent and Permanent Visa.
  Hourly Wage: 900円 ~ 1133円 
   
  DayShift: (Monday and Tuesday: Fix Shift)
  Working Hours: 9:00~18:00
  Hourly Wage: 900 円 
  Transportation Fare: 500 円/ Day
   
  Night Shift: (Saturday and Sunday: Fix Shift)
  Working Hours: 20:00~ 05:00
  Hourly Wage: 1133円 
  (Note: From 22:00~5:00 o' clock hourly wage will be 1133円 )
  Transportation Fare: Not available for nightshift.
   
  Contact: 080-3221-1874 (Nepali)
  Contact time: Monday to Friday 09:00 ~ 18:00 查看全部

  e7e061c42393c1a0a961ff4b6080f109.jpg

  - कामको प्रकार : बेन्तोउको काम
  - स्थान : साइतामा-केन 
  - स्टेशन : Yanasegawa Station ( यानासेगावा स्टेशन ) बाट 10 मिनेट पैदल । 
  - भाषा आवस्यकता : थोरै भए पुग्ने । 

  - भिषा : गाकुसेइ, डिपेनडेण्ट र पर्मानेण्ट भिषा 
  - प्रति घण्टा : 900円 ~ 1133円 

  DayShift: (सोमबार र मंगलबार: फिक्स शिफ्ट )
  - कामको समय : 9:00~18:00
  - प्रति घण्टा : 900 円 
  - यातायात खर्च: 500円 
   
  NightShift: (शनिबार र आइतबार : फिक्स शिफ्ट )
  - कामको समय: 20:00~05:00 
  - प्रति घण्टा : 1133 円 
    ( नोट: 22:00~05:00 को समयमा प्रति घण्टा:1133円 र सो बाहेकको समयमा प्रति घण्टा: 900円 )
  - यातायात खर्च: रातिको शिफ्टको लागि उपलब्ध छैन ।

  = सम्पर्क : 080-3221-1874 (नेपाली ) 
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 09:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
   
  =========================================================
   
  English Version:
  Work Type: Bento Job (Day and Night Shift)
  Location: Saitama-ken
  Station: Yanasegawa Station (10 minutes by walk)
  Japanese Language: Very Basic Conversation
   
  Visa Type: Student, Dependent and Permanent Visa.
  Hourly Wage: 900円 ~ 1133円 
   
  DayShift: (Monday and Tuesday: Fix Shift)
  Working Hours: 9:00~18:00
  Hourly Wage: 900 円 
  Transportation Fare: 500 円/ Day
   
  Night Shift: (Saturday and Sunday: Fix Shift)
  Working Hours: 20:00~ 05:00
  Hourly Wage: 1133円 
  (Note: From 22:00~5:00 o' clock hourly wage will be 1133円 )
  Transportation Fare: Not available for nightshift.
   
  Contact: 080-3221-1874 (Nepali)
  Contact time: Monday to Friday 09:00 ~ 18:00

  Vegetable Company (Misatochuo Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 2 comments • 127 views • 2019-01-22 15:31 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: भेजिटेबल-फलफुलको काम 
  स्थान: साइतामा-केन
  स्टेशन: MisatoChuo Station (मिसातो-चुओ स्टेशन ) बाट १०-१५ मिनेट पैदल

  भाषा : सामान्य भाषा ।

  काम गर्ने शिफ्ट: 9:00〜18:00
  प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाडा: 500円 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ( २ दिन गर्न सक्नुपर्ने  )
  महिला-पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  सम्पर्क :
  = 080 3944 2571 (नेपाली )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म )
   
  =========================================
   
  Work Type: Vegetable Company
  Location: Saitama-ken
  Station: Misatochuo Station (10-15 minutes by walk)
   
  Japanese Language: Basic conversation level.
   
  Working Hours: 9:00〜18:00
  Hourly Wage: 900円
  Tranportation Fare: 500円 
   
  Working Days: Monday to Friday (Atleast 2 days a week)
  Suitable for both Male and Female.
   
  Contact: 080 3944 2571 (For English, Nepali or Japanese Speaker)
  Contact Time: Monday to Friday (10:00 ~ 17:00) 查看全部
  http___prod.static9_.net_.au___media_Network_Images_2017_05_05_08_40_170505coach_vegetables_.jpg

  कामको प्रकार: भेजिटेबल-फलफुलको काम 
  स्थान: साइतामा-केन
  स्टेशन: MisatoChuo Station (मिसातो-चुओ स्टेशन ) बाट १०-१५ मिनेट पैदल

  भाषा : सामान्य भाषा ।

  काम गर्ने शिफ्ट: 9:00〜18:00
  प्रति घण्टा: 900 円
  ट्रेन भाडा: 500円 
  काम हुने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म  ( २ दिन गर्न सक्नुपर्ने  )
  महिला-पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त 

  सम्पर्क :
  = 080 3944 2571 (नेपाली )
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---09:00 देखि 18:00 बजे सम्म )

   
  =========================================
   
  Work Type: Vegetable Company
  Location: Saitama-ken
  Station: Misatochuo Station (10-15 minutes by walk)
   
  Japanese Language: Basic conversation level.
   
  Working Hours: 9:00〜18:00
  Hourly Wage: 900円
  Tranportation Fare: 500円 
   
  Working Days: Monday to Friday (Atleast 2 days a week)
  Suitable for both Male and Female.
   
  Contact: 080 3944 2571 (For English, Nepali or Japanese Speaker)
  Contact Time: Monday to Friday (10:00 ~ 17:00)

  Vegetable Company (Kumagaya Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 188 views • 2019-01-22 15:00 • 来自相关话题

  - काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा ।

  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा।

  - भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00am)+ओवरटाइम
  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )।
  - यातायात ख़र्च: 400 円

  - बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।

  सम्पर्क:
  = 049 293 3322 (अफिस )
  = 080 3944 2571 (नेपाली)
  = सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 
   
  ============================================
  English Version:
   
  Work Type: Salad making company.
  Location: Saitama-ken
  Station: Kumagaya Station (15minutes by bus) - Free Bus Available.
   
  Working Environment: Moderate temperature (15°C  to 20 °C )
  Japanese Language: Very Basic is ok.
  Working Hour: 9:00 ~ 18:00 + Overtime
  Hourly Wage: 950円 
  (Wages 25%Up during overtime)
   
  Transportation Fare: 400円 /day.
   
  Contact: 
  = 049 293 3322 (Office)
  = 080 3944 2571 (for english, nepali or Japanese language)
  = Contact time: Monday to Friday (10:00 ~ 17:00) 查看全部

  c.PNG

  - काम : सुपरमार्केटको लागि सलाद बनाउने कम्पनिमा ।

  - काम गर्ने ठाउँको तापक्रम: धेरै तातो पनि हैन र चिसो पनि हैन 15~20 डिग्री बिच हुने ।
  - स्टेशन: Kumagaya Station ( कुमागाया स्टेशन ) बाट 15 मिनेट कम्पनीको गाडीमा।

  - भाषा आवस्यकता: थोरै भए पुग्ने ।
  - कामको समय: 9:00 ~ 18:00   (9:00am to 6:00am)+ओवरटाइम
  - प्रति घण्टा: 950 円 
  - ओवरटाइम हुने (प्रति घण्टामा +२५% अप हुने )।
  - यातायात ख़र्च: 400 円

  - बिशेषता : डिपेनडेन्ट भिषालाइ ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ  ।

  सम्पर्क:
  = 049 293 3322 (अफिस )
  = 080 3944 2571 (नेपाली)
  = सम्पर्क समय : 09:00 〜 18:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 
   
  ============================================
  English Version:
   
  Work Type: Salad making company.
  Location: Saitama-ken
  Station: Kumagaya Station (15minutes by bus) - Free Bus Available.
   
  Working Environment: Moderate temperature (15°C  to 20 °C )
  Japanese Language: Very Basic is ok.
  Working Hour: 9:00 ~ 18:00 + Overtime
  Hourly Wage: 950円 
  (Wages 25%Up during overtime)
   
  Transportation Fare: 400円 /day.
   
  Contact: 
  = 049 293 3322 (Office)
  = 080 3944 2571 (for english, nepali or Japanese language)
  = Contact time: Monday to Friday (10:00 ~ 17:00)

  Meat Company (Kanagawa-ken)

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 181 views • 2019-01-22 11:34 • 来自相关话题

   - कामको प्रकार : मिट कम्पनीमा 
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।
   
  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 
   
  काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ
  (आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने छ )
   
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार  ।
   
  भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  आवस्यकता : 10 जना सम्म ।

  नोट :
  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
   
  ======================================================
  English Version:
   
  Work Type: Meat Company 
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki 
  Station: Kawasaki Station (40minutes by local bus)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 400 円
   
  Working Days: Sunday to Friday (Suitable work days can be adjusted)
  Company's Holiday: Saturday
   
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa ( with work permit)
   
  Note: 
  - Japanese language: Not required.
  - This job is only suitable for Male.
   
  Contact: 090 6658 9841
  contact time: Monday to Friday (10:00 ~17:00)

    查看全部

  28035728.jpg

   - कामको प्रकार : मिट कम्पनीमा 
  - स्थान : कानागावा-केन , कावासाकी 
  - स्टेशन : (Kawasaki Station) कावासाकी स्टेशन बाट 40 मिनेट लोकल बसमा ।

   
  कामको समय : 9:00 ~ 18:00 
  प्रति घण्टा : 1100 円 
  यातायात ख़र्च : 400円 

   
  काम हुने दिन: आइतबार देखि शुक्रबार भित्र गर्न सकिने छ
  (आपशी सल्लाहमा शिफ्ट मिलाउन सकिने छ )
   
  कम्पनी बिदा हुने दिन: शनिबार  ।
   
  भिषा : डिपेनडेन्ट, पर्मानेन्ट र रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) भिषाको लागि उपयुक्त ।
  आवस्यकता : 10 जना सम्म ।

  नोट :
  - भाषा आवस्यकता : भाषा नभएपनि गर्न सकिने ।
  - पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ ।

  सम्पर्क:
  = 090-6658-9841 (नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!

   
  ======================================================
  English Version:
   
  Work Type: Meat Company 
  Location: Kanagawa-ken, Kawasaki 
  Station: Kawasaki Station (40minutes by local bus)
   
  Working Hours: 9:00 ~ 18:00
  Hourly Wage: 1100 円
  Transportation Fare: 400 円
   
  Working Days: Sunday to Friday (Suitable work days can be adjusted)
  Company's Holiday: Saturday
   
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa ( with work permit)
   
  Note: 
  - Japanese language: Not required.
  - This job is only suitable for Male.
   
  Contact: 090 6658 9841
  contact time: Monday to Friday (10:00 ~17:00)

   

  Vegetable Company (Kurihashi Station)--2019/1/22 updated

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 289 views • 2019-01-22 10:58 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा: भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (नेपाली ) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।

  =====================================================
   
  Work Type : Vegetable Company (Night Shift Work)

  Location: Saitama-ken (Also near from Tochigi-ken)
  Station: Kurihashi Station (Free Bus Available.)

  Language: Not Required.

  Working Hours: 20:00 ~ 6:00 + overtime
  Hourly Wage: 1000円 ~ 1250円 
  (Note: From 22:00 ~ 5:00 o' clock, Hourly wage will be: 1250円)

  Transportation Fare: Not Available.
  Working Days: At least 3 days a week.

  Visa Type: Student or Dependent visa (Handcash also Available)

  Contact: (for english,nepali or Japanese language)
  = 080 4324 4681
  = 049 293 5695 (Office) 查看全部

  ab.PNG

  - कामको प्रकार: भेजिटेबल कम्पनीमा ।

  - स्थान: साइतामा-केन तर तोचिगी-केन (Tochigi -ken ) बाट पनि  नजिक
  - स्टेशन: Kurihashi Station (कुरीहासी स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा 10 मिनेट ।

  - भाषा: भाषा नभएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ ।

  - कामको समय: 20:00 ~ 6:00 + overtime
   
  - प्रति घण्टा: 1000円 ~ 1250円 
  - राति 22 बजे देखि बिहान 5 बजे सम्म प्रति घण्टा: 1250円

  - यातायात ख़र्च:  उपलब्ध छैन ​।​

  - काम गर्नु पर्ने दिन: हप्ताको कम्तिमा 3 दिन गर्न सक्नुपर्ने ।
  - भिषा : गाकुसेइ र डिपेनडेण्ट भिषा ।
  - ह्यान्डक्याश काम: गाकुसेइ र डिपेनडेन्टको लागि मात्र  ।

  सम्पर्क : 
  = 080 4324 4681 (नेपाली ) 
  = 049 293 5695 (office)
  = (सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---9:00 देखि 18:00 बजे सम्म मात्र)।
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि मेसेज पठाइदिनु होला ।


  =====================================================
   
  Work Type : Vegetable Company (Night Shift Work)

  Location: Saitama-ken (Also near from Tochigi-ken)
  Station: Kurihashi Station (Free Bus Available.)

  Language: Not Required.

  Working Hours: 20:00 ~ 6:00 + overtime
  Hourly Wage: 1000円 ~ 1250円 
  (Note: From 22:00 ~ 5:00 o' clock, Hourly wage will be: 1250円)

  Transportation Fare: Not Available.
  Working Days: At least 3 days a week.

  Visa Type: Student or Dependent visa (Handcash also Available)

  Contact: (for english,nepali or Japanese language)
  = 080 4324 4681
  = 049 293 5695 (Office)

  Bento Job (Hyogo-ken)

  Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 126 views • 2019-01-22 10:31 • 来自相关话题

  कामको प्रकार: बेन्तोउ कम्पनीमा
  स्थान: ह्योगो-केन 
  स्टेशन: 
  a) Okamoto Station (ओकायामा स्टेशन )
  b) Fukae Station (फुकाए  स्टेशन )
  c) Settsu-Motoyama Station(सेच्चु मोतोयामा स्टेशन )
  नोट: माथिको उल्लेखित स्टेशनहरुबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ 

  काम गर्ने समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टाको पारिश्रमिक:  1000 円
  भिषा: डिपेनडेन्ट, लंग-टर्म अथवा पर्मानेन्ट भिषा हरुको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  सम्पर्क: 080 -9048 -0155 (नेपाली)
  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (10:00 ~ 17:00 )
  ==========================================

  Job Type: Bento Company
  Location: Hyogo-ken
  Station:
  a) Okamoto Station
  b) Fukae Station
  c) Settsu-Motoyama Station
  Note: Company bus available from the above stations.

  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
  Hourly Wage: 1000 円 
   
  Visa Type: Suitable for Dependent Visa and Long-term visa holders only.

  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only. 查看全部
  11002068754.jpg


  कामको प्रकार: बेन्तोउ कम्पनीमा
  स्थान: ह्योगो-केन 
  स्टेशन: 
  a) Okamoto Station (ओकायामा स्टेशन )
  b) Fukae Station (फुकाए  स्टेशन )
  c) Settsu-Motoyama Station(सेच्चु मोतोयामा स्टेशन )
  नोट: माथिको उल्लेखित स्टेशनहरुबाट कम्पनी बसको सुबिधा उपलब्ध छ 

  काम गर्ने समय:  8:00 ~ 17:00 
  प्रतिघण्टाको पारिश्रमिक:  1000 円
  भिषा: डिपेनडेन्ट, लंग-टर्म अथवा पर्मानेन्ट भिषा हरुको लागि मात्र उपयुक्त छ 

  सम्पर्क: 080 -9048 -0155 (नेपाली)
  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र (10:00 ~ 17:00 )

  ==========================================

  Job Type: Bento Company
  Location: Hyogo-ken
  Station:
  a) Okamoto Station
  b) Fukae Station
  c) Settsu-Motoyama Station
  Note: Company bus available from the above stations.

  Working Hours: 8:00 ~ 17:00
  Hourly Wage: 1000 円 
   
  Visa Type: Suitable for Dependent Visa and Long-term visa holders only.

  Contact: 080 -9048 -0155 
  Contact time: monday to friday 10:00 ~ 17:00 only.

  Vegetable Company (Minami Furuya Station)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 165 views • 2019-01-21 17:30 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 900円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 
  ====================================
   
  Job Type: Vegetable cutting and packing.
  Location: Saitama-ken
   
  Station: 
  a) Minami-Furuya Station (10minutes by walk).
  b) Kawagoe Station (Company bus available)
   
  Language level: Very basic level.
  Working Days: Monday to Friday
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa (work permit holder).
   
  Hourly Wage: 900 
  Tranportation Fare: 300
  Working Hours: 9:00 ~17:00 /18:00
   
  Contact: 080 3944 2571 (For english, nepali or Japanese language)
  Contact time: 10:00 ~ 17:00 (Monday to Friday) 查看全部

  11134920.jpg

  - कामको प्रकार : भेजिटेबल कटिंग गर्ने र प्याकिंग गर्ने।
  - स्थान : साइतमा-केन (Saitama -ken)​
   
  - स्टेशन​:
  a) Minami-Furuya Station (मिनामी फुरुया स्टेशन) बाट पैदल 10 मिनेट 
  b) Kawagoe station (खावागोए स्टेशन) बाट कम्पनिको बसमा ​।​

  - भाषा : भाषा थोरै भए पुग्ने ।
  - फिक्स शिफ्टमा काम गर्न सकिने (दिन आफूले रोज्न सकिने)

  - कामको समय :  9:00〜17:00/18:00 सम्म।
  - प्रति घण्टा : 900円 
  - यातायात ख़र्च : 300 円 / दिन ।​

  - कम्पनीको बसको व्यवस्था भएको: (बिहान 9 बजे कामको लागि)
  a) खावागोए स्टेशनबाट 7:50 बजेको बस ।
  b)  मिनामी फुरुया स्टेशनबाट 8:15 बजेको बस ।

  - काम हुने दिन:  सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ।
  - भिषा: डिपेन्डेन्ट, पर्मानेन्ट, रिफ्युजी (वर्क पर्मिट भएको ) लाइ उपयुक्त 
  - आवस्यक संख्या : 10 जना सम्म ।
   
  सम्पर्क:
  = 080-3944-2571 ( नेपाली ) ।
  = सम्पर्क समय : 10:00 〜 17:00 सोमबार देखि शुक्रबार सम्म !!!
  = फोन नउठेमा भाइबरमा मेसेज गर्नुहोला 
  ====================================
   
  Job Type: Vegetable cutting and packing.
  Location: Saitama-ken
   
  Station: 
  a) Minami-Furuya Station (10minutes by walk).
  b) Kawagoe Station (Company bus available)
   
  Language level: Very basic level.
  Working Days: Monday to Friday
  Visa Type: Dependent, Permanent or Refugee visa (work permit holder).
   
  Hourly Wage: 900 
  Tranportation Fare: 300
  Working Hours: 9:00 ~17:00 /18:00
   
  Contact: 080 3944 2571 (For english, nepali or Japanese language)
  Contact time: 10:00 ~ 17:00 (Monday to Friday)