Notification settings The new notifications

  Vegetable Company, Kawasaki Station

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 240 views • 2019-03-08 19:58 • 来自相关话题

  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station 
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा :  1080円
  7. यातायात ख़र्च : 500円
  8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  08744722211b36677a032f021653add6.png

  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station 
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट:  09:00 ~ 18:00
  6. प्रति घण्टा :  1080円
  7. यातायात ख़र्च : 500円
  8. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 090 6658 9841 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  आराइबाको काम , Yurakucho Station (Tokyo)

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 490 views • 2019-03-07 20:50 • 来自相关话题

  - कामको प्रकार: आराइबाको काम

  - स्थान :  〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3−1−1
  - स्टेशन : Yurakucho Station बाट 3 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय :  10:00 ~ 15:00 (10am to 3pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, हप्ताको 2-3 दिन र दिनको 5 घण्टा ।
  - सोमबार देखि शुक्रबार 5 दिन गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।
  - भिषा : डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा : 1000 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 720 円 सम्म उपलब्ध छ  

  सम्पर्क : 
  = 03 3212 0030 (さとう さん) 查看全部
  3dda31b4e99f7159b564be87046cae9c.JPG

  - कामको प्रकार: आराइबाको काम

  - स्थान :  〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3−1−1
  - स्टेशन : Yurakucho Station बाट 3 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य भाषा बोल्न सक्ने हुनुपर्ने ।
  - कामको समय :  10:00 ~ 15:00 (10am to 3pm)
  - काम गर्नु पर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार भित्र, हप्ताको 2-3 दिन र दिनको 5 घण्टा ।
  - सोमबार देखि शुक्रबार 5 दिन गर्न सक्ने लाइ प्राथमिकता ।
  - भिषा : डिपेनडेण्ट भिषाको लागि उपयुक्त ।
  - प्रति घण्टा : 1000 円 
  - यातायात ख़र्च : दिनको 720 円 सम्म उपलब्ध छ  

  सम्पर्क : 
  = 03 3212 0030 (さとう さん)

  नेपाली ग्रूप जापान job

  Reply

  Job in TokyoAnonymous Post • 1 person concerned • 0 replies • 86 views • 2019-03-06 16:23 • 来自相关话题

  Bike Service Center, Kanagawa-ken, Hyogo-ken

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 323 views • 2019-03-06 16:04 • 来自相关话题

  Part Time Job: 

  काम: बाइक मर्मत, वाश गर्ने लगायतका कामहरु 
  कामको बिवरण :
  1) बाइक सफा गर्ने 
  2) बाइक वाश गर्ने 
  3) बाइकहरु यता उता सार्ने आदि 
  अन्य कामहरु काम गर्ने ठाउँको अवस्था अनुसार हुने 

  स्थानहरु:
  १) 神奈川県横浜市鶴見区  कानागावा-केन योकोहामा-सी चुरुमी-कु  >> चुरुमी स्टेशन बाट १५ मिनेट बसमा     
  २) 兵庫県神戸市中央区 ह्योगो-केन  कोबे-सी च्युउओउ-कु >> शिमिन हिरोबा स्टेशन बाट पैदल 8  मिनेट

  काम गर्ने समय: शिफ्ट अनुसार बिहान 8:00 ~20:00 बजेको समय भित्र 

  काम गर्नुपर्ने दिन: दिनको कम्तिमा ३ घण्टा र हप्ताको कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात खर्च: महिनाको 30,000円 सम्म उपलब्ध छ

  जापानिज भाषा: 
  १) कानागावा-केनको लागि : भर्खर जापान आउनु भएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  २) कोबे को लागि: N4 बराबर भाषा आवस्यकता (सामान्य बोलीचालीको भाषा )

  कन्ट्रयाक गर्ने बेला बोक्नु पर्ने कुराहरु:
  - हान्को (स्टाम्प)
  - ज्युमिनह्योउ (आवासीय प्रमाणपत्र)
  - माइ नम्बर 
  - JP बाहेकको जुनैपनि पासबुक भए हुने 
   
  सम्पर्क: 
  = 070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  =सोमबार देखि शुक्रबार 10:00 ~ 18:00 बजे सम्म  查看全部
  Part Time Job: 

  काम: बाइक मर्मत, वाश गर्ने लगायतका कामहरु 
  कामको बिवरण :
  1) बाइक सफा गर्ने 
  2) बाइक वाश गर्ने 
  3) बाइकहरु यता उता सार्ने आदि 
  अन्य कामहरु काम गर्ने ठाउँको अवस्था अनुसार हुने 

  स्थानहरु:
  १) 神奈川県横浜市鶴見区  कानागावा-केन योकोहामा-सी चुरुमी-कु  >> चुरुमी स्टेशन बाट १५ मिनेट बसमा     
  २) 兵庫県神戸市中央区 ह्योगो-केन  कोबे-सी च्युउओउ-कु >> शिमिन हिरोबा स्टेशन बाट पैदल 8  मिनेट

  काम गर्ने समय: शिफ्ट अनुसार बिहान 8:00 ~20:00 बजेको समय भित्र 

  काम गर्नुपर्ने दिन: दिनको कम्तिमा ३ घण्टा र हप्ताको कम्तिमा ३ दिन काम गर्न सक्नेहरुको लागि उपयुक्त 

  प्रति घण्टा: 1000 円
  यातायात खर्च: महिनाको 30,000円 सम्म उपलब्ध छ

  जापानिज भाषा: 
  १) कानागावा-केनको लागि : भर्खर जापान आउनु भएकोहरुलाई पनि उपयुक्त छ 
  २) कोबे को लागि: N4 बराबर भाषा आवस्यकता (सामान्य बोलीचालीको भाषा )

  कन्ट्रयाक गर्ने बेला बोक्नु पर्ने कुराहरु:
  - हान्को (स्टाम्प)
  - ज्युमिनह्योउ (आवासीय प्रमाणपत्र)
  - माइ नम्बर 
  - JP बाहेकको जुनैपनि पासबुक भए हुने 
   
  सम्पर्क: 
  = 070 6974 0448 (जापानी भाषी )
  =सोमबार देखि शुक्रबार 10:00 ~ 18:00 बजे सम्म 

  नेपाली ग्रूप जापान JOB

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 87 views • 2019-03-05 15:28 • 来自相关话题

  Higashi Tokorozawa (Vegetable Company)

  Job in Saitama-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 183 views • 2019-03-05 14:58 • 来自相关话题

  पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ:
  कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनीमा  ।
   
  स्टेशन:
       a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
       b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा) 
       c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 
  माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनीको बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।
   
  कामको समय : 
        a) 17:00 ~ 23:00 अथवा,
        b) 18:00 ~ 23:00
  प्रति घण्टा: 1000円(राति 22:00 बजे देखि 23:00 बजेको समयमा प्रति घण्टा: +25% Up)यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 
   
  आवस्यकता: 7-8 जना बिशेषता :- भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।- ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )
   
  सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00
  049 293 5695 (Office)080 9686 7789 (Nepali) 080 4324 4681(Nepali) 

    查看全部
  पुरुषहरुको लागि मात्र उपयुक्त छ:
  • कामको प्रकार : भेजिटेबल कम्पनीमा  ।

   
  • स्टेशन:

       a) Yanasegawa Station (यानासेगावा स्टेशन) 
       b) Higashi Tokorozawa Station (हिगाशी तोकोरोजावा) 
       c) Tokorozawa Station (तोकोरोजावा स्टेशन) 
  • माथि उल्लेखित सबै ठाउँबाट कम्पनीको बसको सुबिधा उपलब्ध छ ।

   
  • कामको समय : 

        a) 17:00 ~ 23:00 अथवा,
        b) 18:00 ~ 23:00
  • प्रति घण्टा: 1000円
  • (राति 22:00 बजे देखि 23:00 बजेको समयमा प्रति घण्टा: +25% Up)
  • यातायात ख़र्च: उपलब्ध छैन ।
  • हप्ताको कम्तिमा 2 दिन गर्न सक्नु पर्ने  । 
  • काम हुने दिन : आइतबार बाट बिहिबार सम्म ।
  • बिदा हुने दिन: शुक्रबार र शनिबार 

   
  • आवस्यकता: 7-8 जना 
  • बिशेषता :
  • - भाषा नभएकोहरुले पनि गर्न सकिने ।
  • - ह्याण्डक्याश लिन सकिने छ (डिपेनडेन्ट भिषाको लागि मात्र )

   
  • सम्पर्क समय: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म 9:00 ~ 18:00

  1. 049 293 5695 (Office)
  2. 080 9686 7789 (Nepali) 
  3. 080 4324 4681(Nepali) 


   

  नेपाली ग्रूप जापान

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 75 views • 2019-03-05 11:18 • 来自相关话题

  Kitchen Job, Tokyo

  Job in Tokyosarojmaharjan Published the article • 0 comments • 357 views • 2019-03-04 21:16 • 来自相关话题

  - पसलको नाम: पापाइया रिफु  ( パパイヤリーフ )
  - कामको प्रकार: किचेनमा/ आराइबाको काम (Dishwashing )

  - स्थान:  Tokyo
  - स्टेशन: Tokyo Station बाट 6 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म।

  - भिषा : डिपेनडेण्ट भिषा। 
  - कामको समय: 09:30 ~15:00
  - प्रति घण्टा: 1000円 
  - यातायात ख़र्च: 720円 सम्म ।

  सम्पर्क : 
  = 03 5520 4487  (まつもと さん) 查看全部
  d1a89ef88e59ac9bae3bf589506ba28a.JPG

  - पसलको नाम: पापाइया रिफु  ( パパイヤリーフ )
  - कामको प्रकार: किचेनमा/ आराइबाको काम (Dishwashing )

  - स्थान:  Tokyo
  - स्टेशन: Tokyo Station बाट 6 मिनेट पैदल ।

  - भाषा आवस्यकता : सामान्य बोलीचालीको भाषा बोल्न सक्ने ।
  - काम गर्ने दिन: सोमबार देखि शुक्रबार सम्म।

  - भिषा : डिपेनडेण्ट भिषा। 
  - कामको समय: 09:30 ~15:00
  - प्रति घण्टा: 1000円 
  - यातायात ख़र्च: 720円 सम्म ।

  सम्पर्क : 
  = 03 5520 4487  (まつもと さん)

  Vegetable Sorting Job, Kawasaki Station

  Job in Kanagawa-kensarojmaharjan Published the article • 0 comments • 203 views • 2019-03-04 20:57 • 来自相关话题

  पुरुषको लागि मात्र,
  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station   (कावासाकी स्टेशन बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने)
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट: 
  22:00 ~ 10:00 (रातिको 10 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )24:00 ~ 10:00 (रातिको 12 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )

  7. प्रति घण्टा :  1080円~ 1350円 (रातिको शिफ्ट )
  राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1350円
  8. यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन
  9. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4324 4681 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला । 查看全部
  Screen_Shot_2019-03-04_at_20.58_.53_.png

  पुरुषको लागि मात्र,
  1. कामको प्रकार : भेजिटेबल बर्गीकारणको काम (しわけ)को काम ।
  2. स्टेशन  : कानागावा-केन, कावासाकी
  3. स्थान :  Kawasaki Station   (कावासाकी स्टेशन बाट कम्पनीको बसले पिकअप गर्ने)
  4. भाषा : थोरै भएपनि गर्न सकिने ।

  5. कामको शिफ्ट: 
  • 22:00 ~ 10:00 (रातिको 10 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )
  • 24:00 ~ 10:00 (रातिको 12 बजे देखि बिहानको 10 बजे सम्म )


  7. प्रति घण्टा :  1080円~ 1350円 (रातिको शिफ्ट )
  • राति 10 बजे देखि बिहान 5 बजेको समयमा प्रति घण्टा: 1350円

  8. यातायात ख़र्च : उपलब्ध छैन
  9. आवस्यक संख्या : 10 जना मात्र

   सम्पर्क :
  = 049 293 5695 (office)
  = 080 4324 4681 (nepali)
  = (सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  = यदि फोन नउठेमा Viber मा कुन कामको लागि, उल्लेख गरि पठाइदिनु होला ।

  नेपाली ग्रूप जापान JOB

  Reply

  Job in Tokyogautamca Post • 1 person concerned • 0 replies • 79 views • 2019-03-01 10:46 • 来自相关话题