hokkaido bed making

hokkaido bed making

पार्ट टाइम कामको अवसर !! होक्काईदो ( Hokkaido ) !!

Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1238 views • 2017-07-05 09:47 • 来自相关话题

जापानको बिभिन्न शहरको कामको जानकारी दिने वेबसाइट : www.npinjp.com
पार्ट टाइम कामको अवसर !! होक्काईदो ( Hokkaido ) !! 

1. होक्काईदो ( Hokkaido ) !! ​
2. स्थान : 北海道虻田郡ニセコ町 
3. स्टेशन : निसेको स्टेशन (Niseko Station), Hokkaido
4. कामको कोड : W005154960
5. कामको प्रकार : बेड मेकिंग (Bed Making)
6. भाषा : थोरै भए पुग्ने ।
7. कामको समय : 10:00~16:00
8. प्रति घण्टा : ¥ 900
9. यातायात ख़र्च : पूरै उपलब्ध छ। 
10. सम्पर्क :
    080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  -(सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  -(कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 
===========================================

Part Time Job in Hokkaido, Niseko station !! Bedmaking 
 
1. Working Category: Bed Making
2. Working Time: 05:00 ~ 14:00
3. Workable Visa Type : Dependent,Permanent, student 
4. Location: 北海道虻田郡ニセコ町 
5. Station: (Niseko Station), Hokkaido 
6. Hourly Wage: ¥ 900
7. Transportation:Transportation allowance provided
8. Work ID: W005154960
9. Language: Basic conversation level
10. Contact:080-4680-5205( part time job in japan )
            :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
            :please message if phone call can't be received. 0Part Time Job Information for various cities of Japan : npinjp.com 查看全部
जापानको बिभिन्न शहरको कामको जानकारी दिने  वेबसाइट : www.npinjp.com

bedmaking.jpg

पार्ट टाइम कामको अवसर !! होक्काईदो ( Hokkaido ) !! 

1. होक्काईदो ( Hokkaido ) !! ​
2. स्थान : 北海道虻田郡ニセコ町 
3. स्टेशन : निसेको स्टेशन (Niseko Station), Hokkaido
4. कामको कोड : W005154960
5. कामको प्रकार : बेड मेकिंग (Bed Making)
6. भाषा : थोरै भए पुग्ने ।
7. कामको समय : 10:00~16:00
8. प्रति घण्टा : ¥ 900
9. यातायात ख़र्च : पूरै उपलब्ध छ। 
10. सम्पर्क :
    080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  -(सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  -(कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 
===========================================

Part Time Job in Hokkaido, Niseko station !! Bedmaking 
 
1. Working Category: Bed Making
2. Working Time: 05:00 ~ 14:00
3. Workable Visa Type : Dependent,Permanent, student 
4. Location: 北海道虻田郡ニセコ町 
5. Station: (Niseko Station), Hokkaido 
6. Hourly Wage: ¥ 900
7. Transportation:Transportation allowance provided
8. Work ID: W005154960
9. Language: Basic conversation level
10. Contact:080-4680-5205( part time job in japan )
            :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
            :please message if phone call can't be received. 0
Part Time Job Information for various cities of Japan : npinjp.com

पार्ट टाइम कामको अवसर !! होक्काईदो ( Hokkaido ) !!

Other Areas Jobs sarojmaharjan Published the article • 0 comments • 1238 views • 2017-07-05 09:47 • 来自相关话题

जापानको बिभिन्न शहरको कामको जानकारी दिने वेबसाइट : www.npinjp.com
पार्ट टाइम कामको अवसर !! होक्काईदो ( Hokkaido ) !! 

1. होक्काईदो ( Hokkaido ) !! ​
2. स्थान : 北海道虻田郡ニセコ町 
3. स्टेशन : निसेको स्टेशन (Niseko Station), Hokkaido
4. कामको कोड : W005154960
5. कामको प्रकार : बेड मेकिंग (Bed Making)
6. भाषा : थोरै भए पुग्ने ।
7. कामको समय : 10:00~16:00
8. प्रति घण्टा : ¥ 900
9. यातायात ख़र्च : पूरै उपलब्ध छ। 
10. सम्पर्क :
    080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  -(सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  -(कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 
===========================================

Part Time Job in Hokkaido, Niseko station !! Bedmaking 
 
1. Working Category: Bed Making
2. Working Time: 05:00 ~ 14:00
3. Workable Visa Type : Dependent,Permanent, student 
4. Location: 北海道虻田郡ニセコ町 
5. Station: (Niseko Station), Hokkaido 
6. Hourly Wage: ¥ 900
7. Transportation:Transportation allowance provided
8. Work ID: W005154960
9. Language: Basic conversation level
10. Contact:080-4680-5205( part time job in japan )
            :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
            :please message if phone call can't be received. 0Part Time Job Information for various cities of Japan : npinjp.com 查看全部
जापानको बिभिन्न शहरको कामको जानकारी दिने  वेबसाइट : www.npinjp.com

bedmaking.jpg

पार्ट टाइम कामको अवसर !! होक्काईदो ( Hokkaido ) !! 

1. होक्काईदो ( Hokkaido ) !! ​
2. स्थान : 北海道虻田郡ニセコ町 
3. स्टेशन : निसेको स्टेशन (Niseko Station), Hokkaido
4. कामको कोड : W005154960
5. कामको प्रकार : बेड मेकिंग (Bed Making)
6. भाषा : थोरै भए पुग्ने ।
7. कामको समय : 10:00~16:00
8. प्रति घण्टा : ¥ 900
9. यातायात ख़र्च : पूरै उपलब्ध छ। 
10. सम्पर्क :
    080-4680-5205 (Part Time Job in Japan)
  -(सोमबार देखि शुक्रबार सम्म ---10:00 देखि 17:00 बजे सम्म मात्र)
  -(कृपया यहाँ उल्लेखित समयमा मात्र फोन गरिदिनु होला
  फोन नउठेमा मेसेज गरिदिनु होला ) 
===========================================

Part Time Job in Hokkaido, Niseko station !! Bedmaking 
 
1. Working Category: Bed Making
2. Working Time: 05:00 ~ 14:00
3. Workable Visa Type : Dependent,Permanent, student 
4. Location: 北海道虻田郡ニセコ町 
5. Station: (Niseko Station), Hokkaido 
6. Hourly Wage: ¥ 900
7. Transportation:Transportation allowance provided
8. Work ID: W005154960
9. Language: Basic conversation level
10. Contact:080-4680-5205( part time job in japan )
            :please contact from mon-fri 10:00am-17:00pm
            :please message if phone call can't be received. 0
Part Time Job Information for various cities of Japan : npinjp.com